ГоловнаТваринництво

Лабораторія тваринництва

Завідувач — Халак Віктор Іванович, , кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, доктор філософії.

Основні напрямки наукових досліджень лабораторії:

 • Дослідження біологічних закономірностей впливу спадкових і середовищних факторів на продуктивність сільськогосподарських тварин різного еколого-генетичного походження;
 • Дослідження фенотипового прояву рівня продуктивності свиней та формування економічно доцільних генетично контрольованих локальних систем розведення;
 • Селекційне забезпечення ефективного відтворення стада свиней з використання інноваційних генетичних методів;

Досягнення:

 • Створені (у співавторстві) перша національна українська м’ясна порода великої рогатої худоби та нові конкурентоздатні генотипи молочної худоби (українська чорно-ряба, українська червона молочна), які в екстремальних посушливих умовах Степу України характеризуються високими показниками молочної продуктивності;
 • Створено (у співавторстві) внутріпородний тип свиней великої білої породи УВБ-2 та заводський тип з поліпшеними м’ясними якостями у великій білій породі свиней «Бахмутський», заводську лінію № 5925, заводську родину Сяли 3280;
 • Удосконалено господарсько-корисні ознаки у свиней м’ясних генотипів на основі забезпечення ефективного відтворення з використанням методик індексної оцінки рівня продуктивності тварин та методу BLUP;
 • Розроблено удосконалені для зони центрального Придніпров’я параметри живлення високопродуктивних корів в різні стадії лактації;
 • Розроблено адаптовані рецепти кормових добавок для свиней, овець і великої рогатої худоби з використанням біологічно активних речовин;
 • Розроблені технологічні прийоми подовження продуктивного використання корів;
 • Розроблено методи збереження генофонду сірої української худоби та при розведенні у замкнутій популяції;
 • Розроблено технологічні проекти альтернативного енергозабезпечення тваринницьких ферм різних типорозмірів та напрямів виробництва;
 • Розроблена маловитратна технологія вирощування великої рогатої худоби м’ясного напрямку продуктивності;
 • Понад 70 наукових розробок співробітників лабораторії захищено авторськими свідоцтвами на винахід та патентами на корисну модель. Результати наукових досліджень опубліковано в 60 книгах, понад 70 методичних рекомендаціях, у фахових виданнях МОН (ВАК) України та зарубіжних збірниках і журналах. Наукові співробітники лабораторії тваринництва: Гуменний В.Д., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, Халак В.І., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, Козир В.С., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України, Майстренко А.Н., кандидат с.-г. наук, Зельдін В.Ф., кандидат с.-г. наук, Чегорка П.Т., старший науковий співробітник, Сокрут О.В., кандидат с.-г. наук, Чернявський С.Є., кандидат с.-г. наук, Дімчя Г.Г., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник;
 • З 2011 року функціонує у складі Інституту сільського господарства степової зони НААН (з 2016 року – Інститут зернових культур НААН);

Історична довідка:

Історія лабораторії бере початок з 1968 року. У різні періоди в наслідок реорганізації вона була структурним підрозділом дослідної станції тваринництва Дніпропетровського сільськогосподарського інституту, Дніпропетровської державної дослідної станції тваринництва Мінсільгоспу України, Дніпропетровського філіалу Українського НДІ розведення і штучного запліднення великої рогатої худоби, Інституту тваринництва центральних районів УААН.