ГоловнаАспірантура


Аспірантура в ДУ Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Аспірантура в Інституті ЗГ

Національна академія аграрних наук України Державна установа Інститут зернових культур 49027 м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Про прийом до аспірантури на 2019 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 «Агрономія»

Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України оголошує набір до аспірантури на денну та заочну форми навчання осіб, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 «Агрономія» (спеціалізації: загальне землеробство, селекція і насінництво, рослинництво, біотехнологія).

  Особи які бажаючі вступити до аспірантури, повинні до 31 серпня 2019 р. подати наступні документи:
 • - заяву на ім’я директора інституту;
 • - особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • - 2 фотокартки 3x4;
 • - список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • - медичну довідку про стан здоров’я за формою No 086/о;
 • - засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • - рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • - довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • - міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В1 – С2 (за наявності);
 • - копію паспорту;
 • - копії сертифікатів (дипломів, відзнак) за участі у конференціях та за інші навчальні досягнення у вузі (за наявності);
 • - швидкозшивач, папку і конверт А 5.

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії за очною формою навчання здійснюється за державним замовленням (6 осіб) та заочною формою навчання ‒ за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту (4 особи).

Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Вступні випробування із спеціальності, філософії (в обсязі діючої програми для вузів) та іноземної мови (за програмою рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) проводитимуться 02-10 вересня 2019 р.:

Початок навчання в аспірантурі ДУ ІЗК НААН з 16 вересня 2019 року.

Правила прийому до аспірантури на 2019 р.

Додаткову інформацію можна отримати:

по тел.: (0562) 745-02-36; (095) 07-10-448; (068) 51-81-190;

e-mail: inst_zerna@ukr.net; tet.mtv.ru@gmail.com