ГоловнаБібліотека

Наукова бібліотека Інституту зернових культур НААНУ

Наукова бібліотека Інституту

Наукова бібліотека Інституту була заснована у 1930 році. Основу її склала унікальна книжкова колекція дореволюційних довідкових видань літератури з біології та сільського господарства, що видавались протягом 1786-1916 рр., а це 2007 примірників.

На сьогодні фонд бібліотеки нараховує понад 81 тис. примірників вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з суспільно-політичної, природничо-наукової тематики, документів та матеріалів по сільському господарству та суміжній тематиці. Щорічно бібліотека обслуговує близько 1500 читачів. Це наукові співробітники, спеціалісти сільського господарства, аспіранти, студенти та ін., видається понад 70 тисяч примірників публікацій.

Бібліотека ІЗГ НААН України здійснює методичну допомогу сільськогосподарським бібліотекам дослідних станцій: надає консультації з різних питань бібліотекознавства та бібліографії, надсилає їм необхідну літературу тощо.

Інформаційно-бібліографічне обслуговування здійснюється шляхом складання бібліографічних довідок та добірок відповідно до запитів читачів по темах основних напрямків досліджень Інституту:

  • обґрунтування розміщення зернових культур і виробництва продовольчого та фуражного зерна в різних природнокліматичних зонах України;
  • теоретичні основи селекції кукурудзи, створення високопродуктивних гібридів різних груп стиглості;
  • селекція, насінництво і насіннєзнавство зернових культур;
  • розробка технологій вирощування кукурудзи;
  • опрацювання технологій вирощування зернових культур;
  • наукові основи зимостійкості і посухостійкості озимих і ярих зернових культур;
  • наукові основи землеробства для зони товарного виробництва зерна тощо.

Бібліотека протягом звітного року підготувала бібліографічний показчик наукових праць академіка ВАСГНІЛ, відомого вченого-рослинника, агрофізіолога, члена-кореспондента АН України Задонцева Антона Івановича з нагоди 100-річного ювілею. Видана книга академіка НААН України і РАСГН Цикова Валентина Сергійовича „Состояние и перспективы развития системы обработки почвы».

Важливу роль у пропаганді вітчизняної і зарубіжної науки та виробництва відіграють тематичні виставки, виставки нових надходжень наукової літератури до фондів бібліотеки. Традиційним стало проведення таких інформаційних заходів, як дні інформації та дні спеціаліста.

Загальна площа бібліотеки становить 200 м². Фонди наукової бібліотеки розміщені в двох книгосховищах. До послуг читачів затишний читальний зал, абонемент.