ГоловнаНовини

25 липня 2019

Програма кандидата

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА кандидата на посаду директора Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Гирки Анатолія Дмитровича

Метою програми є ознайомлення з планами подальшого розвитку та модернізації Державної установи Інститут зернових культур НААН як дослідницького, інноваційного центру та головної наукової установи аграрного профілю зони Степу, яка визначає основи державної і науково-технічної політики, організовує та проводить фундаментальні й прикладні наукові дослідження у селекції та насінництві, землеробстві, рослинництві й тваринництві, координуючи наукові дослідження та сприяючи впровадженню отриманих результатів у виробництво. Створення умов для перспективного розвитку Інституту як головної установи Центрального міжрегіонального наукового центру НААН. Зазначені напрями досліджень формують його універсальну і, в той же час, унікальну роль у системі наукових установ Національної академії аграрних наук України. Разом з тим, виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень за відсутності належного бюджетного фінансування ставить проблему виживання та збереження існуючих позицій Інституту на перше місце. Суб’єктивне бачення реальних шляхів подолання існуючих загроз та визначення стратегії подальшого розвитку Державної установи Інститут зернових культур НААН дає можливість представити програму, яка для зручності ознайомлення та легкості сприйняття, подана у вигляді 5 згрупованих блоків по 4 пункти в кожному, а саме:

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 1. Підтримувати розвиток існуючих наукових шкіл (академіків НААН: Дзюбецького Б. В., Черенкова А. В., Козиря В. С.) та сприяти формуванню нових, як середовища генерації знань та підготовки сучасних висококваліфікованих кадрів, забезпечуючи наступність наукових традицій між поколіннями дослідників. 2. Активізувати роботу з інтеграції в міжнародне наукове співтовариство шляхом активізації участі в міжнародних наукових програмах і проектах, що реалізуються ЄС, підвищувати фахову кваліфікацію та рівень володіння іноземними мовами співробітників за рахунок систематичного проведення міжнародних наукових конференцій, зустрічей колективу з представниками іноземних делегацій, активізації публікаційної діяльності та виступів у ЗМІ. 3. Формувати тематику наукових досліджень за принципом гарантованого створення об’єктів права інтелектуальної власності, що дозволить більшою мірою комерціалізувати результати досліджень, збільшити обсяг фінансування науково- дослідних робіт за рахунок участі співробітників інституту в грантових програмах різного рівня, укладанні ліцензійних договорів і договорів про надання наукових послуг. 4. Підтримувати самостійність у визначенні стратегії розвитку та прийнятті управлінських рішень керівниками структурних підрозділів, удосконалити їх функціонування.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 1. Всебічно сприяти розвитку селекції та виробництва високоякісного насіння сільськогосподарських культур, здійснювати науково-технологічний супровід у рослинництві й тваринництві на основі розроблених паспортів на використання наукоємної продукції, поступово модернізуючи виробничу та експериментальну базу. 2. Активізувати пошук нових ліцензіатів щодо підписання ліцензійних договорів на завершені розробки Інституту, пожвавивши діяльність, спрямовану на отримання грантів та створення ОПІВ різного рівня. 3. Реалізація потенційних можливостей наукових підрозділів, які нині не в змозі заробляти кошти в необхідних розмірах, адже частина лабораторій могли б забезпечувати стабільні фінансові надходження за наявності сучасного аналітично-діагностичного обладнання та устаткування. 4. Покращити фінансово-економічну стабільність Інституту за рахунок активної маркетингової політики: періодично оновлюючи продуктовий портфель інституту, розширюючи співпрацю з партнерами та потенційними споживачами наукоємної продукції, забезпечуючи пріоритетне впровадження наукових розробок у Дніпропетровській та ін. областях сфери діяльності ЦМНЦ, посилюючи правовий захист від недобросовісної конкуренції, постійно актуалізуючи сайт Інституту, систематично проводячи науково-практичні семінари з ключових, проблемних питань рослинництва й тваринництва та інші способи популяризації досягнень Інституту.

КАДРОВА ПОЛІТИКА 1. Збереження кадрового потенціалу Інституту, його традицій, розвиток і вдосконалення напрацювань, що сформувалися за 90-річний період його функціонування. 2. Забезпечення прозорості діяльності адміністрації, колегіальності керівництва, удосконалення організаційної роботи та участі вченої ради в прийнятті всіх важливих рішень. 3. Надання організаційної, технічної та фінансової підтримки функціонуванню спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт. 4. Збільшення чисельності висококваліфікованих спеціалістів, щоб у кожній лабораторії працював як мінімум 1 доктор і 3–4 кандидати наук. Для цього слід активізувати роботу з відбору талановитої молоді з ВНЗ для вступу до аспірантури.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 1. Розширювати та поглиблювати співпрацю з мережею дослідних станцій та господарств, впроваджувати обмін досвідом між науковцями та виробничниками. 2. Ініціювати створення сектору моніторингу стану посівів, прогнозів їх розвитку та ін. досліджень із застосуванням сучасного дистанційно керованого обладнання та новітнього програмного забезпечення. 3. Впроваджувати автономні екологічно безпечні системи використання поновлюваних джерел енергії, здійснювати поступове осучаснення лабораторних та офісних приміщень. 4. Проводити поступове оновлення зношеного машинно-тракторного парку, обладнання та устаткування, забезпечити автотранспортом маркетингову службу.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1. Для збереження перспективних наукових кадрів та підвищення їх мотивації активізувати зусилля на реалізацією програми, яка передбачатиме одночасну роботу в трьох напрямах: будівництво житлового будинку, продовження роботи з придбання квартир і забезпечення земельними ділянками співробітників Інституту. 2. Запровадити систему мотиваційних заходів для інтенсифікації виробництва наукоємної продукції, підвищення ефективності праці та стимулювання працівників, які, за результатами науково-дослідної роботи, підвищують імідж і позиції Інституту у відповідних рейтингах. 3. Удосконалити систему матеріального заохочення за отримання грантів та створення ОПІВ різного рівня. 4. Забезпечити належний рівень оплати праці, організації роботи, дозвілля, відпочинку та соціального захисту співробітників.

Завантажити програму

З повагою та найкращими побажаннями, Анатолій Гирка

Повернутися до списку