ГоловнаТК 170

Технічний комітет зі стандартизації 170 „Зернові культури та продукти їх переробки”

Секретаріат ТК 170 – Державна установа Інститут зернових культур НААН України (ДУ ІЗК НААН України).

Голова ТК 170 – Черенков Анатолій Васильович, академік НААН, професор, член-кореспондент НААН України, директор Державної установи Інститут зернових культур НААН України.

Заступник голови ТК 170 – Кирпа Микола Якович, доктор сільськогосподарських наук, професор, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією методів збереження та стандартизації зерна ДУ ІЗК НААН України, (097) 741-19-27.

Відповідальний секретар ТК 170 – Скотар Світлана Олексіївна, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник лабораторії методів збереження та стандартизації зерна ДУ ІЗК НААН України, (068) 518-11-90.

Основні напрямки діяльності:

  • розробляє і погоджує національні нормативні документи – НД (стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови);
  • гармонізує національні НД відповідно до міжнародних і європейських стандартів;
  • надає пропозиції щодо скасування та відновлення дії національних НД та змін до них;
  • бере участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
  • бере участь у роботі відповідних ТК стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;
  • надає консультації щодо впровадження та застосування чинних НД.

Співпрацює з іншими ТК в суміжних сферах діяльності:

  • ТК 19 „Науково-технічна термінологія” (м. Львів);
  • ТК 86 „Олії, жири та продукти їх переробки” (м. Харків);
  • ТК 110 „Насіння сільськогосподарських культур” (м. Одеса);
  • ТК 132 „Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки” (м. Львів);
  • ТК 152 „Продукція кондитерська та харчоконцентратна” (м. Київ);
  • ТК 153 „Хлібобулочні та макаронні вироби” (м. Київ);
  • ТК 159 „Землеробство” (смт. Чабани, Київська обл.).