ГоловнаОсвітній процесОголошення про фаховий іспит аспірантів IV курсу

Оголошення

Аспіранти четвертого року навчання складають комплексний іспит зі спеціальності 201 – Агрономія 31 травня – 01 червня 2021 року о 9:00 годині (ІІ поверх, зал засідань).

До 24 травня 2021 року необхідно надати у відділ аспірантури електронний (tet.mtv.ru@gmail.com) та паперовий варіанти короткого опису дисертаційної роботи (анотація, вступ, методи, результати, обговорення, висновки) обсягом до 25 сторінок, задля перевірки на академічний плагіат, та копії публікацій за напрямом дослідження, завірені у вченого секретаря інституту.

Опис дисертаційної роботи оформити згідно наданого зразку та Вимог до оформлення дисертації, з якими можна ознайомитися за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (095) 07-10-448 (viber); E-mail: tet.mtv.ru@gmail.com

ЗРАЗОК короткого опису дисертаційної роботи