ГоловнаОсвітній процесПрийом до аспірантури у 2022 році

Національна академія аграрних наук України Державна установа Інститут зернових культур

49009 м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14,

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про прийом до аспірантури на 2022 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 - Агрономія

Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України оголошує набір до аспірантури на очну та заочну форми навчання осіб, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 – Агрономія (за напрямами: селекція і насінництво, біотехнологія, рослинництво, загальне землеробство).

Особи бажаючі вступити до аспірантури до 31 серпня 2022 р. подають наступні документи:

— заяву на ім’я директора інституту;
— особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури працює;
— 2 фотокартки 3x4;
— медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
— диплом про закінчення вищого навчального закладу;
— рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
— паспорт;
— довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
— список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію зі спеціальності (дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному випробуванні зі спеціальності як його складова);
— міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В1 – С2 (за наявності);
— сертифікати (дипломи, відзнаки) за участі у конференціях та за інші навчальні досягнення у вузі (за наявності).

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії за очною формою навчання здійснюється за державним замовленням (6 осіб) та заочною формою навчання ‒ за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту (4 особи).

Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.

Вступні випробування із спеціальності, філософії (в обсязі діючої програми для вузів) та іноземної мови (за програмою рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) проводитимуться 01-14 вересня 2022 р. Зарахування до аспірантурі ДУ ІЗК НААН 15 вересня 2022 року.

Ознайомитися з правилами, умовами та вимогами до вступу можна на сайті інституту в розділі «Прийом до аспірантури»

https://www.institut-zerna.com/education/index.htm

Додаткова інформація за тел.:
(056) 732-42-88; (095) 07-10-448 (viber)