ГоловнаОсвітній процесОголошення про прийом до аспірантури на 2020 рік

Національна академія аграрних наук України Державна установа Інститут зернових культур 49027 м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14

ОГОЛОШЕННЯ

про прийом до аспірантури на 2020 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 - Агрономія

Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України оголошує набір до аспірантури на очну та заочну форми навчання осіб, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 - Агрономія (за напрямами: загальне землеробство, селекція і насінництво, рослинництво, біотехнологія).

Особи які бажаючі вступити до аспірантури, повинні до 31 серпня 2020 р. подати наступні документи:

 • заяву на ім’я директора інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури працює;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • диплом про закінчення вищого навчального закладу;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • паспорт;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію зі спеціальності (дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному випробуванні зі спеціальності як його складова);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В1 – С2 (за наявності);
 • сертифікати (дипломи, відзнаки) за участі у конференціях та за інші навчальні досягнення у вузі (за наявності).

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії за очною формою навчання здійснюється за державним замовленням (6 осіб) та заочною формою навчання ‒ за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту (4 особи). Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.

Вступні випробування із спеціальності, філософії (в обсязі діючої програми для вузів) та іноземної мови (за програмою рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) проводитимуться 01-14 вересня 2020 р. Зарахування до аспірантурі ДУ ІЗК НААН 15 вересня 2020 року.

Ознайомитися з правилами, умовами та вимогами до вступу можна на сайті інституту в розділі «Прийом до аспірантури» https://www.institut-zerna.com/education/index.htm

Додаткова інформація за тел.:
(0562) 36-26-18; (095) 07-10-448 (viber); (063) 84-09-591