ГоловнаПро ІнститутВидатні вчені

Соколов Борис Павлович (1897-1984)

Народився 10.09.1897 р. в сім‘ї залізничників в м. Харків. Після закінчення гімназії навчався в Харківському сільськогосподарському інституті. Практику проходив у відділі прикладної ботаніки Катеринославської с.-г. дослідної станції (нині Синельниківська), де і розпочав трудову діяльність.

На початку 30-х років він одним з перших розпочав дослідження зі створення самозапилених ліній, на базі кращих із них були отримані перші прості міжлінійні гібриди — Степняк, Прогрес та ін.

В 1932 р. вперше в СРСР був переданий на державне сортовипробовування міжсортовий гібрид Первенєц. А з 1940 р. — районований, що знаменувало перехід на вирощування гібридів кукурудзи.

В роки війни продовжив селекційну роботу на Камишинській дослідній станції. А в 1944 р. повернувся на Синельниківську селекційно-дослідну станцію. В 1946 р. на державне сортовипробування передав сортолінійний гібрид Успіх, який був районований у 1946 р.

За створення і впровадження у виробництво перших вітчизняних гібридів кукурудзи Первенєц і Успіх в 1955 р. одержав Державну премію СРСР.

Б.П.Соколов одночасно працював над створенням міжсортових і сортолінійних гібридів та синтезом міжлінійних. Ще в 30-ті роки була доведена висока продуктивність і технологічність простих міжлінійних гібридів, проте широкого попиту як в нашій країні, так ї за її межами, вони набули лише в 80-ті роки минулого сторіччя.

В 1953 р. захистив докторську дисертацію, а в 1954 р. йому було присвоэно вчене звання професора за спеціальністю «Селекція і насінництво». За значний внесок в розвиток вітчизняної селекції в 1956 р. Б.П.Соколова обирано дійсним членом (академіком) ВАСГНІЛ.

Вчений впроваджував у насінництво кукурудзи цитоплазматичну чоловічу стерильність. Це дало змогу значно підвищити якість і рентабельність галузі, а також значно скоротити трудові затрати, пов‘язані з обриванням волотей. За розробку методики використання ЦЧС і отримані практичні результати Б.П.Соколов і 5 інших провідних селекціонерів в 1963 р. одержали Ленінську премію і їм було присвоєно звання Лауреата Ленінської премії.

Під керівництвом вченого створено значну кількість високоврожайних гібридів, в т.ч. ранньостиглий холодостійкий Дніпровський 247 МВ, районований в 62 областях СРСР. Широкого визнання також набули такі гібриди, як Дніпровський 320 МВ, Дніпровський 438 ТВ, Дніпровський 98 МВ, Дніпровський 90 ТВ, Дніпровський 310 МВ та ін.

Для технічних цілей було районовано гібриди розлусної кукурудзи — Дніпровський 921 ТВ, Дніпровський 927 ТВ, а також цукрової — Дніпровський 664.

Будучи завідувачем відділу селекції і насінництва кукурудзи, Б.П.Соколов розробив методичні вказівки з вирощування гібридного насіння кукурудзи, які було впроваджено при організації насінництва у виробництві.

Під його керівництвом в мережі дослідних станцій Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи велось насінництво батьківських форм гібридів. Щорічно об‘єми вирощеного насіння становили майже 40 % від загальної потреби в СРСР і 80-90 % — в Україні.

Результати багаторічних досліджень Б.П.Соколова висвітлені в 180 публікаціях. Найбільш важливими книгами є «Гибриды кукурузы» (1955), «Организация производства гибридных семян кукурузы» (1956), «Селекция и семеноводство гибридной кукурузы» (1956), «Стерильность в селекции и семеноводстве кукурузы» (1962), «Основы селекции и семеноводства гибридной кукурузы» (1968).

Б.П.Соколов відомий і своєю педагогічною діяльністю. В довоєнні роки він про тягом кількох років очолював кафедру селекції і насінництва в Дніпропетровському сільськогосподарському інституті, а також читав курс лекцій в Дніпропетровському держуніверситеті. Школа селекціонерів і насінників, яку він створив, налічує 6 докторів та понад 30 кандидатів наук.

За видатні заслуги в розвитку теоретичних і практичних основ селекції кукурудзи він був нагороджений 3 орденами Трудового Червоного Прапора, орденом «Знак пошани», орденами Жовтневої революції, орденом Ленина і багатьма медалями. В 1972 р. за досягнення в біологічній науці присвоєно звання Героя Соціалістичної праці.

Також ви можете ознайомитися зі статтею про вченого в електронній бібліотеці Wiki