ГоловнаПро ІнститутСинельниківська дослідна станція

Синельниківська дослідна станція

Синельниківська дослідна станція

Синельниківська селекційно-дослідна станція — це великий промисловий виробник і постачальник первинного і елітного насіння всіх сільськогосподарських культур, що вирощуються в степовій зоні України. Особливе значення надається вирощуванню насіння кукурудзи F1, та батьківських форм районованих і перспективних гібридів кукурудзи різних груп стиглості та напрямків використання, озимої пшениці, ярого ячменю, вівса та соргових культур.

Основні наукові дослідження:

 • селекція та насінництво кукурудзи, сорго, озимої пшениці, ярового ячменю, вівса, розробка сучасних технологій їх вирощування та захист рослин;
 • створення скоростиглих гібридів кукурудзи для різних зон України: селекція посухо- і жаростійких гібридів різних груп стиглості для районів з лімітованими умовами вологозабезпеченості; виведення гібридів харчового напрямку використання. Створюються нові самозапилені лінії на базі спеціально синтезованих гібридів (простих, бекросних, потрійних, сестринських) та синтетичних популяцій.
 • розпочаті дослідження по фізіологічному обґрунтуванню способів загущення посівів кукурудзи з метою конструювання високопродуктивного агроценозу та розробки методів діагностики і відбору селекційного матеріалу кукурудзи на адаптивну стійкість (посухо-, жаро-, холодостійкість та стійкість до загущення посівів).
 • робота по вдосконаленню елементів існуючої технології вирощування озимої пшениці, оптимізації умов життєдіяльності рослин, розробці та впровадженню нових технологічно безпечних, та ресурсозберігаючих технологій, що дасть змогу одержувати високий стабільний врожай якісного зерна при низький собівартості. Велике значення при цьому надається виявленню сортів озимої пшениці, які мало реагують на екстремальні умови вирощування і формують стабільно високі врожаї залежно від попередників;
 • щорічно закладаються «демонстраційні полігони», де висівають нові гібриди і сорти не тільки своєї селекції, а й багатьох наукових установ України та іноземних фірм. В період вегетації на станції проводяться семінари та наради керівників і спеціалістів всіх сфер власності, де кожен виробник може ознайомитися з агротехнічним паспортом та технологією вирощування гібридів і сортів.
За досягнуті успіхи в науковій роботі, створення та впровадження у виробництво високоврожайних гібридів кукурудзи і сортів інших сільськогосподарських культур станція в 1967 р. нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора.

Досягнення станції:

 • Створено базову колекцію ліній, що характеризуються високою комбінаційною здатністю, стійкістю до хвороб і шкідників, толерантністю до загущення посівів і т. ін.
 • Всього за роки існування лабораторії для різних районів в Україні і країн СНД було створено більше 70 гібридів різних типів і напрямків використання. Найбільш відомі з них Дніпровський 247 МВ, Дніпровський 320 АМВ, Дніпровський 505 МВ, Дніпровський 758ТВ, Дніпровський 125 ТВ, Дніпровський 310 МВ, Дніпровський 141 ТВ, Славутич 162 СВ, Славутич 214 СВ, Славутич 224 СВ, Славутич 230 СВ, Славутич 271 МВ, Дніпровський 309 МВ, та також нові гібриди Водограй, Пірс (спільно с Одеським СГІ ), Гіас 182 СВ, Гардемарин 185 СВ, Діана 180 СВ, Гельвін 387 МВ, Гіаліт s391 МВ.
  Гібриди та сорти харчової кукурудзи Делікатесна, Ароматна, Апетитна, Дніпровська 298, Дніпровський 925, Дніпровський 929, та також нові гібриди Сюрприз, Венілія, Спокуса, Внесок, Арктур, Гламур, Конкурент, Вулкан, Перлина Степу, Гостинець.
  За останні роки спільно зі Ставропольською селекційно-дослідною станцією та ТОО"БЄЛКОРН" м.Белгород (Росія) створені і районовані по Російській Федерації три скоростиглих гібрида СТК 195МВ, Прогноз 132 СВ, Прогноз 152 СВ, спільно с РУП НПЦ НАН Білорусі з землеробства два гібрида Адоніс 180 СВ і Адоніс 224 СВ.
 • Створені і внесені в Реєстр сортів рослин України сорт зернового сорго Дніпровський 39, гібриди зернового сорго Степовий 8, Лан 59, сорго-суданкові гібриди Почин 11, Кадан 19, гібрид цукрового сорго Довіста. Спільно с РУП НПЦ НАН Білорусі з землеробства внесені в «Реестр сортов растений и кустарниковых пород Беларуси» суданська трава Сінокісна 88, Синельниківська, сорго-суданковий гібрид Почин 80.
 • В 2009 році передано на Державне сортовипробування сорт озимої пшениці — Коханка.
 • Сорт ярого ячменю Спурт з 2010 року занесений до Державного реєстру сортів рослин України.
 • В 2009 році передано на випробування два нових посухостійких сортів вівса — Стерно та Ірен.
 • Рекомендовано промисловому виробництву нові схеми розміщення батьківських форм на ділянках гібридизації і розмноження стерильних аналогів кукурудзи. Постійне удосконалення методики ведення насінництва, зокрема, уточнення прийомів по підтримці і збільшенню повноти стерильності материнських форм, а також ліній відновників фертильності, дає можливість сільськогосподарським підприємствам здешевлювати виробництво кукурудзи.
 • В лабораторії захисту рослин вивчені біологічні особливості розвитку сажкових хвороб зернових колоскових культур і створено систему протисажкових заходів.
 • Розроблені комплексні системи захисту зернових культур.
 • Зроблена оцінка фітосанітарної ролі окремих елементів технологій вирощування озимої пшениці (сортів, попередників, строків сівби, добрив та ін.).
 • Випробувана низка нових протруйників насіння та способів хімічного захисту рослин від хвороб та шкідників під час вегетації.
 • Розроблені рекомендації щодо вирощування та захисту нових сортів озимої пшениці.