ГоловнаТваринництво

Лабораторія тваринництва

Завідувач — Халак Віктор Іванович, , кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, доктор філософії.

Основні наукові дослідження лабораторії

 • дослідження біологічних закономірностей впливу спадкових і середовищних факторів на продуктивність сільськогосподарських тварин різного еколого-генетичного походження;
 • дослідження характеру успадкування основних кількісних ознак свиней різних генотипів, рівня їх адаптації та експлуатаційної цінності з метою формування економічно-доцільних і контрольованих локальних систем розведення;
 • селекційне забезпечення ефективного відтворення стада свиней з використання інноваційних методів оцінки;
 • обґрунтування системи ефективного використання типових раціонів для високопродуктивних тварин на основі аналізу хімічного складу кормів в центральному Придніпров’ї України;
 • удосконалення основних нормованих параметрів годівлі високопродуктивної молочної худоби в зоні Придніпровського Степу;
 • дослідження цінних біологічних та господарсько-корисних ознак та характер їх успадкування та мінливості в локальної популяції сірої української породи.

Досягнення:

 • створено (у співавторстві) першу національну українську м’ясну породу великої рогатої худоби та нові конкурентоздатні генотипи молочної худоби (українська чорно-ряба, українська червона молочна), які в екстремальних посушливих умовах Степу України характеризуються високими показниками молочної продуктивності;
 • створено (у співавторстві) внутріпородний тип свиней великої білої породи УВБ-2 та заводський тип з поліпшеними м’ясними якостями у великій білій породі свиней «Бахмутський», заводську лінію № 5925, заводську родину Сяли 3280;
 • на основі використання методик індексної оцінки рівня продуктивності тварин удосконалено господарсько-корисні ознаки у свиней універсального та м’ясного напрямків продуктивності;
 • розроблено, удосконалені для зони центрального Придніпров’я, параметри живлення високопродуктивних корів в різні стадії лактації;
 • розроблено адаптовані рецепти кормових добавок для свиней, овець і великої рогатої худоби з використанням біологічно активних речовин;
 • розроблено технологічні прийоми подовження продуктивного використання корів;
 • розроблено методи збереження генофонду сірої української худоби та при розведенні у замкнутій популяції;
 • запропоновано технологічні проекти альтернативного енергозабезпечення тваринницьких ферм різних типорозмірів та напрямів виробництва;
 • розроблена маловитратна технологія вирощування худоби на м’ясо.