ГоловнаАспірантураРада молодих вчених

Рада молодих вчених в Інституту

Рада молодих вчених Інституту

Рада молодих вчених Інституту зернових культур НААН України є громадською організацією, що утворена для виконання наукових досліджень, пропаганди новітніх досягнень в області сільського господарства серед молоді і залучення її до науково-дослідної та науково-організаційної роботи за актуальними напрямками.

Засновником Ради є Інститут зернових культур НААН України і надає Раді організаційну та консультаційну підтримку.

Основними завданнями Ради є:

 • допомога і сприяння професійному становленню молодих вчених, набуттю ними досвіду, їх творчому зростанню;
 • організація і проведення конференцій, семінарів та симпозіумів різного рівня;
 • залучення аспірантів до організації наукової і громадської діяльності молодих вчених;
 • максимальному використанню наукового потенціалу молоді.

Основні досягнення молодих вчених

За участі молодих вчених за останні роки

 1. створено понад 40 гібридів кукурудзи, сорго та розроблено нові технологічні рекомендації по вирощуванню кукурудзи, сорго, озимої пшениці, ярих та зернобобових культур;
 2. розроблено диференційовані нормативи собівартості вирощування основних зернових культур;
 3. надана економіко-енергетична оцінка різних технологічних прийомів;
 4. опановано та удосконалено нові генетичні і біотехнологічні методики зі створення нового вихідного матеріалу кукурудзи;
 5. налагоджено співробітництво з міжнародними науковими установами (Білорусь, Росія, Болгарія, Греція, Сербія, Китай, Чилі, Мексика).

Стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 1. Черчель В.Ю., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції гібридів кукурудзи.
 2. Боденко Н.А., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, учений секретар.
 3. Компанієць В.О., кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії економіки.
 4. Гирка А.Д., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технології вирощування ярих зернових і олійних культур.
 5. Цилюрик О.І., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії природоохоронних систем обробки ґрунту.
 6. Кулініч О.О. кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії селекції бобових культур.
 7. Гирка Т.В. кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії захисту рослин.
 8. Педаш О. О. кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур.
 9. Деркач К.В., кандидат біологічних наук, науковий співробітник лабораторії біотехнології
 10. Гайдаш О.Л., в.о. завідувача лабораторії фізіології та методів селекції.
 11. Кравець С.С., кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії насінництва зернових.
 12. Абельмасов О.В., кандидат с.-г. наук, в.о. завідувача лабораторії селекції кукурудзи середньостиглих та середньопізніх гібридів.

Премію Президента України для молодих вчених:

- у 2008 р. за наукову працю «Селекція гібридів кукурудзи різних напрямків використання адаптованих до умов Степу» отримав науковий колектив відділу селекції і насінництва зернових культур у складі: Н.А. Боденко, кандидат с.-г. наук, с.н.с.; О.Є. Клімова, кандидат с.-г. наук, с.н.с.; В.А. Марочко;

- у 2013 р. за наукову працю «Стабілізація врожайності зернових культур в умовах степу України» отримали М. М. Федько, кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи та О. І. Желязков, кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур.

- у 2020 р. за наукову працю «Селекційні та біотехнологічні аспекти створення нових генотипів кукурудзи, адаптованих до зони Степу України» отримали О. В. Абельмасов, кандидат с.-г. наук, в. о. завідувача лабораторії селекції кукурудзи середньостиглих та середньопізніх гібридів, О. Л. Гайдаш, кандидат с.-г. наук, в. о. завідувача лабораторії фізіології рослин та методів селекції та К. В. Денисюк кандидат біологічних наук, науковий співробітник лабораторії біотехнології

Премію Верховної Ради України для молодих вчених у 2010 р. за наукову працю «Ефективність способів основного обробітку ґрунту і удобрення культур в короткоротаційних сівозмінах північної підзони Степу України» отримав кандидат с.-г. наук, с.н.с., завідувач лабораторії природоохоронних систем обробки ґрунту О.І. Цилюрик.

Конференції, проведені радою молодих вчених

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів з проблем виробництва зерна в Україні, 2002 р.
 2. Конференція присвячена 100-річчю від дня народження відомого вченого у галузі рослинництва, доктора с.-г. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Д.С. Фільова, 2003 р.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів і молодих вчених з проблем виробництва зерна в Україні, 2006 р.
 4. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Сучасний стан та перспективи виробництва зерна в умовах інноваційного розвитку аграрного ринку України», 2008 р.
 5. Конференція присвячена 100-річчю від дня народження видатного вченого у галузі рослинництва, академіка ВАСГНІЛ, член-кореспондента Академії наук України А.І. Задонцева, 2008 р.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів: «Сучасний стан та перспективи виробництва продукції рослинництва в умовах змін клімату», 2010 р.
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів:«Наукове забезпечення процесів інноваційного розвитку агропромислового комплексу України», 2012 р.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів:«Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України», 2014 р.
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України», 2016 р.
 10. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату», 2017 р.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов», 2019 р.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах», 2021 р.

Персональний склад ради

Голова ради молодих вчених - Гайдаш Олександр, в.о. завідувача лабораторії фізіології та методів селекції.

Заступник голови ради молодих вчених - Деркач Катерина, к.б.н., науковий співробітник лабораторії біотехнології.

Відповідальний за роботу ради молодих вчених в мережі дослідних станцій - Крамарьов Олександр, науковий співробітник лабораторії економіки.

Секретар ради молодих вчених - Хіміч Маргарита, аспірант.