ГоловнаАспірантура


Підготовка наукових кадрів в ДУ Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Підготовка наукових кадрів в Інституті ЗГ

Основними формами підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в інституті є аспірантура та докторантура.

ДУ Інститут зернових культур НААН України здійснює підготовку докторів філософії за власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією МОН України на відповідну освітню діяльність, окремі елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або вищими навчальними закладами, та докторів наук за науковими програмами в галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 – Агрономія.

З метою забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з проблем рослинництва та селекції у 1992 р. при Інституті була створена спеціалізована вчена рада Д 08.353.01 зі спеціальностей 06.01.05 – селекція і насінництво та 06.01.09 – рослинництво.

За час роботи, спеціалізована вчена рада провела 207 засідань по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Всього з двох спеціальностей ступінь доктора сільськогосподарських наук отримало 35 осіб, ступінь кандидата сільськогосподарських наук – 172 особи.

Спецрада у своєму складі має 15 докторів сільськогосподарських наук. Серед членів спецради 11 професорів, 2 академіка НААН України.

Серед членів спеціалізованої вченої ради поряд з співробітниками інституту виконують офіційні обов’язки доктори наук Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України, Інституту зрошуваного землеробства НААН України, Інституту олійних культур НААН України.

Національна академія аграрних наук України Державна установа Інститут зернових культур 49027 м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14

Додаткову інформацію можна отримати:

по тел.: (0562) 745-02-36; (095) 07-10-448;

e-mail: inst_zerna@ukr.net; tet.mtv.ru@gmail.com