ГоловнаТехнології

Технології вирощування сільськогосподарських культур

Відділ технологій вирощування зернових та зернобобових культур

  • Удосконалення зональних технологій вирощування високоякісного зерна зернових, олійних та кормових культур;
  • Для нових сортів та гібридів розробляються інтенсивні, енергозаощадні та адаптивні технології, які базуються на традиційних та маловитратних системах основного обробітку ґрунту, застосування мінеральних і альтернативних способах живлення рослин, оптимізації строків сівби та норми висіву, застосування інтегрованих систем захисту посівів від бур’янів, шкідників та хвороб.

Відділ землеробства

  • розробляються альтернативні системи землеробства для подолання наслідків посушливих умов;
  • вирішуються проблеми біологізації аграрного виробництва.
  • планування, координація та систематизація науково-технічних програм «Зернові культури» і «Землеробство»;
  • організація нормативного супроводження науково-дослідних робіт;
  • забезпечення охорони прав інтелектуальної власності на розробки Інституту;
  • створення інформаційного поля та банку досягнень науково-технічного прогресу.