ГоловнаЦМНЦ

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

(наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Черкаської областей)

На виконання наказу президента НААН №4 від 29.01.2019 р. та постанови Президії НААН від 31.10.2018 р., керуючись Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 р. № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами», інших законодавчих і нормативних актів та постанови Президії Національної академії аграрних наук від 22.12.2016 р. № 22 «Про Концепцію реформування аграрної науки» для поетапного виконання останньої, з метою покращення координації та активізації наукових досліджень і впровадження інноваційних розробок, виходячи із потреб на регіональних рівнях, у головній науковій установі (Державна установа Інститут зернових культур НААН) 23 травня 2019 р. о 10 00 відбулися Установчі збори Центрального міжрегіонального наукового центру НААН (наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Черкаської областей).

З результатами роботи Установчих зборів Центрального міжрегіонального наукового центру НААН, на яких були присутні представники наукових установ мережі НААН, освітніх закладів, органів державної влади, місцевого самоуправління та громадських організацій, було розглянуте та схвалене Положення про Центральний міжрегіональний науковий центр НААН, затверджений склад Науково-координаційної ради Центрального міжрегіонального наукового центру НААН, обраний Голова та склад Бюро Науково-координаційної ради Центрального міжрегіонального наукового центру НААН, обрано керівників регіональних науково- координаційних секцій Ради Центрального міжрегіонального наукового центру НААН, визначено структуру та чисельність робочого апарату структурного підрозділу головної наукової установи для забезпечення діяльності Центрального міжрегіонального наукового центру НААН та узгоджено план його роботи.

Структура ЦНМЦ НААН у форматі pdf