ГоловнаОсвітній процес

Освітній процес

Ліцензія

При інституті на постійній основі 90 років функціонує аспірантура, завдяки чому розвиваються наукові школи установи за багатьма напрямками, зберігаються наукові традиції та здійснюється формування кадрового потенціалу. В наявності є необхідні висококваліфіковані кадри наукових керівників (докторів наук, професорів), організована відповідна база для забезпечення освітнього процесу (наукові лабораторії, навчальні приміщення, діє спеціалізована вчена рада, видається науковий журнал, є аспірантський гуртожиток, тощо). Вузькоспеціалізована підготовка наукових кадрів проводиться при відповідних відділах установи, а при відсутності необхідних кадрів на базі кафедр ВУЗів за домовленістю.

Понад 90 % працюючих науковців в інституті вихованці традиційно діючої аспірантури і наукових шкіл ДУ ІЗК НААН. Для підтримки діяльності аспірантури та оприлюднення результатів досліджень фаховій громаді установа здійснює видавницьку діяльність через щорічний випуск монографій, підручників, рекомендацій, тощо. На постійній основі в інституті видається науковий журнал «Зернові культури», який включено до науково- метричних баз цитування: Google Академії, Copernicus.

Інститут у 2016 році, відповідно до наказу МОН України від 08.07.2016 р. № 816, отримав Ліцензію для провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 201 – Агрономія та щорічно проводить набір до аспірантури за державним замовленням, а також за контрактами.

У 2020 році Інститут пройшов процедуру акредитації освітньо-наукової програми «Агрономія» за вимогами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та отримав сертифікат про акредитацію освітньої програми № 661 від 16.10.2020 р. з підготовки докторів філософії за спеціальністю 201 – Агрономія.

Зважаючи на наявність в регіоні ВНЗ сільськогосподарського і біологічного напрямків, відмічена зацікавленість молоді науковою діяльністю, що підтримує наповнення колективу інституту молодими вченими і забезпечує нормальну збалансованість кадрового потенціалу всіх вікових категорій, надає перспективу для подальшого розвитку наукових підрозділів.

Додаткову інформацію можна отримати:

по тел.: (056) 732-42-88 (095) 07-10-448;

e-mail: aspirantura@institut-zerna.com; tet.mtv.ru@gmail.com