ГоловнаБібліотека

Наукова бібліотека Інституту зернових культур НААНУ

Наукова бібліотека Інституту

Робота наукової бібліотеки Інституту керується основними організаційно-методичними документами, розробленими Інформаційно-бібліотечною радою НАН України: "Положення про мережу бібліотек Національної академії наук України"; "Положення про бібліотеку науково-дослідної установи академії наук України"; "Типові правила користування бібліотекою науково-дослідної установи академії наук України"; "Інструкція з організації прийому-передачі бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України"; "Інструкція про перевірку бібліотечного фонду науково-дослідної установи Національної академії наук України"; "Положенняпро репозитарій ДУ Інституту зернових культур НААН України".

Загальний фонд наукової бібліотеки ДУ Інституту зернових культур НААН України складає біля 140 тисяч примірників наукової літератури. Два підрозділи бібліотеки налічують близько 400 користувачів: науковців, викладачів, аспірантів, студентів, спеціалістів та інших категорій громадян.

В журналі роботи наукової бібліотеки фіксуються відвідування користувачів, видача книг, брошур, журналів, газет та інших документів. Крім цього, надаються консультації в режимі запит-відповідь, проводяться Інтернет пошуки на замовлення користувачів, визначаються УДК для наукових праць, опрацьовуються наукові видання, наповнюється картотека. На замовлення науковців готуються бібліографічні списки тематичної літератури.З нагоди ювілеїв, співробітники бібліотеки проводять дослідження наукових та життєвих шляхів видатних вчених інституту, а також, беруть участь у наукових дослідженнях установи.

В науковій бібліотеці є кабельний та Wi-Fi вихід до мережі Інтернет, комп’ютери, принтер. В електронному репозитарії на сайті інституту можна ознайомитися з електроннимипримірниками монографій, навчальних посібників, авторефератів, дисертацій, бібліографічних покажчиків ДУ ІЗК НААН, практичних видань, наукового журналу "Зернові культури", архівом Бюлетенів ІЗК різних років.

Важливу роль у пропаганді вітчизняної і зарубіжної науки та виробництва відіграють тематичні виставки та виставки нових надходжень наукової літератури до фондів бібліотеки. Традиційним стало проведення таких інформаційних заходів, як бібліотечні дні інформації, спеціаліста, викладача.

Світовий досвід свідчить, що добре налагоджена діяльність сільськогосподарських бібліотек є одним з основних чинників підвищення ефективності аграрної науки, сільськогосподарського виробництва і бізнесової діяльності. Тому, укладено договори про співпрацю та книгообмін з науковими бібліотеками сільськогосподарських установ, здійснюється розсилка примірників наукового журналу "Зернові культури", монографій, навчальних посібників.

У співпраці з лабораторією координації наукових досліджень та інтелектуальної власності щорічно готується "Бібліографічний покажчик опублікованих праць наукових співробітників Інституту", що містить анотації:

 • книг,
 • статей у наукових фахових виданнях зарубіжних країн,
 • статей у наукових фахових виданнях України,
 • статей у журналах,
 • матеріалів науково-практичних конференцій,
 • інформаційних бюлетенів та статей у газетах,
 • методик,
 • рекомендацій та баз даних,
 • патентів,
 • свідоцтв про держреєстрацію сортів рослин,
 • та інших наукових видань.

Додаткову інформацію можна отримати:
по тел.: (0562) 36-26-18; (063) 235-71-28
e-mail: inst_zerna@ukr.net; bibl_izg@meta.ua