ГоловнаБібліотекаРепозитарій

Репозитарій

Репозитарій Державної установи Інститут зернових культур – відкритий електронний архів, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до матеріалів наукового, освітнього та навчально-методичного призначення, створених працівниками будь-якого структурного підрозділу, а також аспірантами Державної установи Інститут зернових культур. Електронний репозитарій є частиною електронних ресурсів бібліотеки та складовою інформаційної системи.

Призначення Репозитарію – сприяти розвитку сільськогосподарських, суміжних наук і освіти в Україні та світі шляхом створення, накопичення, систематизації, зберігання та збереження в електронному вигляді, а також надання через Інтернет відкритого доступу до інтелектуальних продуктів українському та світовому науково-освітньому товариству.

Основні завдання Репозитарію:

  • створення організаційної, технічної та інформаційної інфраструктури для централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді наукових, освітніх та навчально-методичних документів, а також їх поширення в мережі Інтернет у відкритому доступі. Сприяння збільшенню впливу та зростанню популярності Державної установи Інститут зернових культур;
  • збільшення наукометричних показників (цитування наукових публікацій, h-індекс та ін.) наукових працівників та аспірантів Державної установи Інститут зернових культур;
  • створення надійної і доступної системи обліку наукових творів у підрозділах Державної установи Інститут зернових культур.

Основні функції Репозитарію:

  • наукова, що спрямована на сприяння науково-дослідному процесу;
  • освітня, що спрямована на сприяння навчальному процесу;
  • довідково-інформаційна, що спрямована на задоволення інформаційних запитів з питань сільського господарства та суміжних галузей знань.

Репозитарій наповнюється науковими, науково-методичними, навчальними працями, при створенні яких використовувалися ресурси Державної установи Інститут зернових культур (кадрові, матеріально-технічні, фінансові, іміджеві тощо).