ГоловнаНовини

12 червня 2020

ІНФОРМАЦІЯ

про погодні умови та стан рослин озимих зернових культур на 11 червня 2020 року

Впродовж першої декади червня відмічався стрімкий перехід від порівняно прохолодної до спекотної і бездощової погоди. Так, за даними регіонального ЦГМ на Дніпропетровщині мінімальна температура повітря в нічний час у першій п’ятиденці звітного періоду знижувалась по області до 9,8–10,1 °С тепла, а вже в кінці декади максимальна температура повітря зросла в середньому до 32,3–33,4 °С.

Опадів протягом останніх 6 діб не спостерігалось. Середня відносна вологість повітря за декаду становила 35–88 %. Протягом 1–2 діб в багатьох районах області відмічалося зниження відносної вологості повітря до 30 % і нижче.

Впродовж першої декади червня агрометеорологічні умови для росту і розвитку озимих зернових культур загалом були добрі та задовільні. Вегетація їх відбувалась при достатніх показниках вологозабезпеченості та теплового ресурсу. Сприятливий температурний режим позитивно впливав на темпи розвитку пшениці озимої.

Після дощів запаси продуктивної вологи в ґрунті в кінці першої декади червня під озимими зерновими культурами після різних попередників в метровому шарі значно збільшилися і здебільшого перевищували середньобагаторічні значення (63–66 мм) та коливались в інтервалі від 36 до 130 мм.

Зміщення строків проходження фенологічних фаз росту і розвитку рослин озимих зернових культур і напрямку їх прискорення, що спостерігалося в квітні, дещо нівелювалися, чому сприяв гідротермічний режим другої половини травня та початку червня.

Обстеження посівів озимини показало, що впродовж першої декади червня у пшениці озимої на більшості посівних площ завершено формування зернівки, і рослини перейшли до наступного етапу у своєму розвитку – фази молочної стиглості зерна. У ячменю озимого завершується фаза молочної стиглості, зернівка окремих сортів має тістоподібний стан.

За попередніми даними, величина біологічного врожаю більшості сортів пшениці озимої, які висівалися в оптимальні строки після кращих попередників, варіює від 6,0 до 7,7 т/га; після непарових попередників – від 3,3 до 5,1 т/га. Найбільший недобір зерна озимих зернових культур очікується на тих площах, де суттєво порушена технологія вирощування культури на фоні несприятливих погодних умов.

Крім того, порушення технологічних операцій збирання може призвести до додаткових втрат щонайменше 17,0 % врожаю. Тобто значний вплив на зменшення втрат урожаю має оптимізація строків та якісне проведення збиральних робіт.

Початок червня відзначився дощовою погодою, що сприяло росту та розвитку ярих зернових та зернобобових культур. Постійне зволоженню посівного шару грунту та оптимальні температури повітря позитивно позначились на прирості вегетативної маси рослин ярих зернових та зернобобових культур. Умови для формування та наливу зерна у ячменю ярого, незважаючи на високі температури повітря, на даний час задовільні. Початок колосіння тритикале ярого і викидання волоті у вівса ще не наступили. Ці фази слід очікувати 13–14 червня. Рослини гороху сорту Царевич у середньому мають висоту 65,6 см і знаходяться у фазі завершення цвітіння та початку формування бобів.

Кукурудза. Головною ознакою гідротермічного режиму початку червня стало суттєве зростання температури повітря, показники якої в денні години підвищилися до 30–32 °С. Зазначимо, що за температури повітря вище 30 °С у рослин кукурудзи починає уповільнюватися фотосинтез, гальмуються ростові процеси і знижується активність приросту біомаси.

Моніторингове обстеження посівів і оцінка морфобіологічного стану кукурудзи показали значний вплив агротехнологічних заходів та гідротермічних умов на динаміку ростових процесів культури.

Рослини кукурудзи календарно надраннього строку сівби (середина другої декади квітня) мають висоту 53,0–61,0 см та сформували по 6,5–8,5 шт. зелених листків на рослині, а оптимального строку (середина третьої декади квітня) мають висоту рослин 44,0–50,0 см, сформували по 7,0–8,0 шт. листків на рослині, за пізнього строку сівби (середина першої декади травня) мають висоту рослин 28,0–33,0 см, сформували по 5,5–7,0 шт. листків на рослині. Зазначимо, що на рослинах гібридів кукурудзи ранньостиглої–середньостиглої груп за надраннього строку сівби відмічено засихання 1–2 перших листків. Також, порівняно з минулим роком внаслідок прохолодної погоди квітня–травня відмічено відставання рослин кукурудзи за висотою на 30–45 см.

На даному етапі органогенезу культури в технологічному аспекті на посівах кукурудзи всіх строків сівби можливе проведення міжрядного обробітку ґрунту та позакореневого підживлення рослин азотно-мікроелементними препаратами.

Враховуючи гідротермічні умови фактичний стан гібридів кукурудзи всіх строків сівби на 10 червня 2020 року в межах області можливо характеризувати як добрий.

Стан розвитку шкідників і хвороб. Загальний фітосанітарний стан посівів озимих культур досить задовільний.

Кількість шкідників в посівах озимих зернових культур не перевищує ЕПШ, з інтенсивним наростанням температур помітно активізувались клопи, зустрічаються їх яйцекладки та личинки різних віків. Продовжується відродження личинок п’явиць, їх кількість на сортах пшениці озимої складає у середньому 9-10 шт./м2.

Обліки, проведені 09.06.20 р., свідчать про незначний розвиток на озимих культурах борошнистої роси, хвороба концентрується у нижньому ярусі стеблостою. На ячмені озимому виявлено розвиток гельмінтоспоріознихплямистостей (у більшості темно-бурої), поширення яких досягає підпрапорцевого та прапорцевого листка.

На необроблених посівах ячменю ярого та вівса продовжують шкодити личинки п’явиць, які масово відроджуються у зв’язку з сприятливим температурним режимом для їх розвитку, шкідники активно харчуються (ЕПШ 0,5-1 личинка/стебло).

На сходах кукурудзи продовжують шкодити мухи, пошкодженість до 7 % рослин. На відміну від попередніх років, завдяки рясним опадам не виявлено попелиць на сходах соргових культур.

Осередками на сільськогосподарських культурах, узбіччях доріг, краях лісосмуг спостерігається слабкий (1-2 метелики на 50 кроків) літ лучного метелика.

Повернутися до списку