ГоловнаНовини

17 червня 2022

ІНФОРМАЦІЯ

про погодні умови та стан рослин зернових культур на 15 червня 2022 року

     За даними регіонального ЦГМ в першій декаді червня на Дніпропетровщині спостерігалась дуже тепла, з опадами різної інтенсивності, грозами та подекуди градом, погода. Середньодобові температури повітря перевищували звичайну на 1–6 °С або були близькі до неї і становили по області 19–25 °С. Середня декадна температура повітря виявилась на 2–3 °С вищою за норму і була в межах області на рівні 21–23 °С. Максимальна температура повітря в найтепліші дні на початку та наприкінці декади підвищувалась до 31–33 °С, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 55–64 °С. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі декади знижувалась до 9–13 °С, майже такою вона була і на поверхні ґрунту. Звітна декада виявилась на 6–7 °С теплішою за відповідну декаду минулого року.
     Опади спостерігались в першій п’ятиденці червня, носили зливовий характер і розподілялись на території дуже нерівномірно. Кількість опадів на переважній частині області за декаду склала 1–10 мм (5–65 % норми). Найбільше опадів випало в центральних районах та лівобережжі – 11–30 мм (75–200 % норми), в окремих господарствах на північному заході та в центрі сума опадів склала 31–35 мм, що становило 205–230 % декадної норми.
     Середні значення відносної вологості повітря за декаду складали 55–64 %. Впродовж 1–4 днів відносна вологість повітря в денні години знижувалась до 30 % і нижче.
Станом на 10 червня в середньому по області, починаючи від часу відновлення весняної вегетації, ефективного тепла, вище +5 °С, накопичилося 664 °С, в 2021 р. на цю дату накопичилось 569 °С при нормі 629 °С; сума активних температур, вище +10 °С, склала 307 °С, в 2021 р. – 267°С при нормі 307 °С, сума активних температур, вище +15 °С, склала 113 °С, в 2021 р. – 61°С при нормі 92 °С.
     Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту під посівами пшениці озимої після різних попередників на більшій частині області були оптимальні і становили 63–77 мм, місцями в центральних районах недостатні 31–35 мм, на південному заході області незадовільні – менше 30 мм.
Обстеження посівів пшениці озимої в кінці звітного періоду показало, що у рослин ранніх строків сівби, особливо ранньостиглих сортів, розпочалась фенологічна фаза – молочна стиглість зерна; у пізньостиглих сортів, зокрема пізніх строків сівби, практично завершено формування зернівки. Незначне відставання у рості і розвитку рослин, яке найбільше спостерігалося при пізніх строках сівби (5–15 жовтня) після стерньових попередників та соняшнику, особливо на бідних агрофонах, де пшениця озима отримувала впродовж вегетації недостатню кількість поживних речовин, зберігається.
     Впродовж декади агрометеорологічні умови для розвитку та формування врожаю озимих зернових культур були задовільними. Стан посівів переважно добрий, але місцями відчувається значний дефіцит вологи, де на таких полях у рослин пшениці озимої відмічається динамічна втрата листкового апарату, в кращому випадку функціонує лише прапорцевий листок, що негативно позначиться на величині майбутнього врожаю.
     Кукурудза. Запаси продуктивної вологи в 0–100 см шарі ґрунту під посівами кукурудзи на 10 червня значно різняться: з 75,8 (ранній строк сівби)–81,9 мм (пізній строк сівби, ДП ДГ «Дніпро», центральна частина) до 128,0 мм (Ерастівська ДС, західна частина області).
     Біометричний моніторинг стану посівів кукурудзи показав, що гібриди різних груп стиглості чутливо реагували на строки сівби відповідними морфологічними параметрами (табл. 1).

     Незважаючи на складні погодні умови, пріоритетність зберігалася за посівами кукурудзи ранніх строків сівби за такими параметрами, як висота рослин, площа асиміляційної листкової поверхні та кількість функціональних листків. Так, в умовах року рослини за раннього строку сівби (середина третьої декади квітня), залежно від групи стиглості біотипів, мають висоту 65–77 см, сформували по 9–10 листків з площею асиміляційної поверхні 1010–1320 см2, за оптимального строку сівби (середина першої декади травня) – мають висоту 43–60 см, сформували по 7–8 листків з площею асиміляційної поверхні 509–753 см2, а пізнього строку сівби (середина другої декади травня) – мають висоту 31–43 см, сформували по 5,5–6,5 листків з площею асиміляційної поверхні 239–385 см2.
     Перенесення терміну сівби кукурудзи на 20 діб від раннього строку в бік пізнього, зумовлювало відставання біометричних показників у біотипів кукурудзи: висоти рослин на 31–34 см, кількості листків – на 3,0–4,5 шт., площі листя – на 771–935 см²/рослину.
В цілому, виходячи з агрометеорологічної та біометричної ситуації, стан посівів кукурудзи на Дніпропетровщині можна характеризувати як добрий та перспективний для формування високої зернової продуктивності.
     Позитивні результати на даному етапі органогенезу кукурудзи можна очікувати від проведення міжрядного обробітку ґрунту, що дозволить знищити поверхневу кірку після дощів та останню хвилю бур’янів, поліпшить аерацію посівного шару та буде сприяти зменшенню непродуктивного випаровування і більш раціональному використанню рослинами води з ґрунту.

 

Директор Інституту                                                                            Владислав ЧЕРЧЕЛЬ

Повернутися до списку