ГоловнаНовини

21 червня 2022

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Національна академія аграрних наук України
Державна установа Інститут зернових культур
49009 м. Дніпро, вул. Вернадського Володимира, 14,

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
про прийом до аспірантури на 2022 рік для здобуття наукового ступеня
доктора філософії зі спеціальності 201 – Агрономія

Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України оголошує набір до аспірантури на очну та заочну форми навчання осіб, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 – Агрономія (за напрямами: селекція і насінництво, біотехнологія, рослинництво, загальне землеробство).
Особи бажаючі вступити до аспірантури до 31 серпня 2022 р. подають наступні документи:
‒ заяву на ім’я директора інституту;
‒ особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури працює;
‒ 2 фотокартки 3x4;
‒ медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
‒ диплом про закінчення вищого навчального закладу;
‒ рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
‒ паспорт;
‒ довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
‒ список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію зі спеціальності (дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному випробуванні зі спеціальності як його складова);
‒ міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В1 – С2 (за наявності);
‒ сертифікати (дипломи, відзнаки) за участі у конференціях та за інші навчальні досягнення у вузі (за наявності).
Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії за очною формою навчання здійснюється за державним замовленням (6 осіб) та заочною формою навчання ‒ за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту (4 особи).
Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.
Вступні випробування із спеціальності, філософії (в обсязі діючої програми для вузів) та іноземної мови (за програмою рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) проводитимуться 01-14 вересня 2022 р. Зарахування до аспірантурі ДУ ІЗК НААН 15 вересня 2022 року.
Ознайомитися з правилами, умовами та вимогами до вступу можна на сайті інституту
в розділі «Прийом до аспірантури»
https://www.institut-zerna.com/education/index.htm

Додаткова інформація за тел.:
(056) 732-42-88; (095) 07-10-448 (viber)

Повернутися до списку