ГоловнаТехнологіїІсторія відділів

Історія відділу технологій вирощування зернових та зернобобових культур

З метою концентрації зусиль вчених-технологів по розробці сучасних енергоощадних і ресурсозбережних технологій вирощування зернових, зернобобових і олійних культур в 2010 р. було створено відділ технологій вирощування зернових, зернобобових і олійних культур.

Історії інших лабораторій відділу.

Історія відділу землеробства

Роботи з вивчення сівозмін в Інституті розпочались під керівництвом Г.С.Гоппе у 1936 р. Для вивчення багатопільних сівозмін у 1936-39рр. були закладені стаціонарні досліди на Ерастівській, Розівській, Генічеській та інших станціях зони Степу України. У цих дослідах було отримано попередні дані по оцінці попередників озимої пшениці, зокрема, чорного пару та багаторічних трав.

З 1946 р. досліди на Ерастівській, Жеребківській, Красноградській, Розівській, Ізмаїльскій дослідних станціях почали проводити за новими схемами, в результаті чого була підтверджена ефективність сівозмін з багаторічними травами у північних і північно-західних та паро-просапних в центральних, південно-східних і південних районах Степу.

З 1962 р. під керівництвом д-ра с.-г. наук І.С.Годуляна схеми дослідів було удосконалено з метою вивчення дії раціональних сівозмін на родючості ґрунту та урожай культур сівозміни.

З 1979 р. під керівництвом Є.М.Лебідя у відділі проведені дослідження сумісності культур сівозміни та тривалого (беззмінного) їх вирощування на різних рівнях удобреності ґрунту. З 1989-90 рр. на Ерастівській, Красноградській, Розівській, Ізмаїльській дослідних станціях ведуться багаторічні комплексні дослідження з оптимізації взаємодії основних елементів землеробства: раціональної побудови сівозмін, системи обробітку і удобрення ґрунту в сівозмінах, що дає змогу отримувати високі стабільні врожаї польових культур при збереженні екологічної рівноваги агроценозу та родючості ґрунту. Вагомий внесок у здійснення цих досліджень внесли канд.. с.-г. наук М.Л. Трулевич, Б.Г. Соляник, З.С. Верниволя, І.П. Ісіченко, В.К.Дмитренко, О.С. Акименко, І.Ф.Сокрута, В.О. Белогуров, Ю.П. Загорулько, О.М. Суворінов, С.А. Карамушко, В.О. Медвідь, С.Д. Пішта, Є.О. Теплицький, С.В. Бальошенко, Л.Г. Підгорна.

Сьогодні над проблемами удосконалення системи землеробства в зоні Степу працюють доктори с.-г. наук Є.М. Лебідь, В.С. Чумак, В.Г. Нестерець, кандидати с.-г. н. Ф.А. Льоринець, А.І. Коцюбан, Л.М. Десятник, І.В. Кротінов, І.С. Кірчук, Д.С. Пішта, наукові співробітники І.Є. Федоренко, Д.А. Коцюбан, І.М. Ліб.

Під керівництвом академіка Є.М. Лебідя захищено 2 докторські та 19 кандидатських дисертацій.

Історії інших лабораторій відділу.