ГоловнаЦМНЦПрограма реалізації концепції реформування аграрної науки

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА № 16/01
ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 р. Протокол № 16

(Із змінами внесеними згідно із Постановою Президії Національної академії аграрних наук України №02/05 від 26.02.2019 р.)

Про Програму реалізації Концепції реформування аграрної науки

На виконання Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 року № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами», інших законодавчих і нормативних актів та постанови Президії Національної академії аграрних наук від 22 грудня 2016 року № 22 «Про Концепцію реформування аграрної науки» Президія Національної академії аграрних наук України

  ПОСТАНОВЛЯЄ:
 1. Схвалити Програму реалізації Концепції реформування аграрної науки (додаток 1) та затвердити план заходів з виконання завдань Програми (додаток 2).
 2. Для поетапного виконання Програми реалізації Концепції реформування аграрної науки з метою покращення координації та активізації наукових досліджень і впровадження інноваційних розробок виходячи із потреб на регіональних рівнях до 1 березня 2019 року створити наступні міжрегіональні наукові центри із визначенням їх головних наукових установ:
  1. Північний міжрегіональний науковий центр (наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій м.Київ, Київської, Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Чернігівської областей (головна наукова установа – ННЦ «Інститут аграрної економіки»).
  2. Південний міжрегіональний науковий центр (наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій Одеської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської областей (головна наукова установа – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН).
  3. Центральний міжрегіональний науковий центр (наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Черкаської областей (головна наукова установа – Державна установа Інститут зернових культур НААН).
  4. Східний міжрегіональний науковий центр (наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій Харківської, Донецької, Луганської, Сумської областей (головна наукова установа – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН).
  5. Західний міжрегіональний науковий центр (наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей (головна наукова установа – Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН).
 3. Визначити, що головними завданнями діяльності міжрегіональних наукових центрів є координація надання суб’єктам підприємництва та органам місцевої влади й самоврядування консолідованих послуг щодо проведення наукових досліджень та впровадження інновацій спільними зусиллями науково – дослідних установ і організацій академії, які віднесені до сфери координації центрів, сприяння формуванню ринку інноваційних продуктів в кожному регіоні держави.
  1. Головою міжрегіонального наукового центру НААН є директор головної наукової установи центру
 4. Схвалити типове Положення про міжрегіональний науковий центр НААН (додаток 3).
 5. Затвердити перелік наукових установ і організацій НААН, на які поширюється координація діяльності міжрегіональними науковими центрами та визначити перелік навчальних закладів, які відповідно до діючого законодавства можуть бути віднесені до сфери такої координації (додаток 4).
 6. Головним науковим установам міжрегіональних наукових центрів НААН у місячний термін на основі типових положень розробити положення про наукові центри НААН, надати їх для затвердження НААН, передбачивши фінансове, матеріально-технічне та організаційне забезпечення їх діяльності.

  Протягом місяця з дня прийняття даної постанови внести зміни і доповнення до власних статутних документів з урахуванням виконання додаткових функцій головних наукових установ міжрегіональних наукових центрів НААН. Здійснити перереєстрацію статутів у встановленому законодавством порядку.

 7. Керівникам наукових установ і інших організацій своїми розпорядчими актами визначити відповідальних осіб із числа своїх заступників для координації співпраці із міжрегіональними науковими центрами НААН, сприяти консолідованому виконанню визначених завдань діяльності центрів.
 8. Відділенням НААН, науково-організаційному управлінню (Гузєватий О.Є.) забезпечити науково-методичне керівництво діяльності центрів.
 9. Погодити примірну організаційну структуру та орієнтовну чисельність працівників структурного підрозділу для забезпечення діяльності міжрегіональних наукових центрів у складі головних наукових установ (додаток 5).
 10. До сфери координації міжрегіональними науковими центрами в питаннях здійснення наукових досліджень, надання послуг із впровадження інновацій та виконання інших наукових заходів на регіональних рівнях можуть включатися крім суб'єктів НААН і інші наукові установи та заклади вищої освіти, дорадчої діяльності і інші структури науково-інноваційного спрямування, які розміщенні на територіях діяльності центрів, за погодженням із відповідними центральними і регіональними органами виконавчої влади або на добровільних засадах згідно діючого законодавства.
 11. Встановити, що участь наукових установ і закладів вищої освіти у функціонуванні міжрегіональних наукових центрів включаючи їх головні наукові установи, є їх супутньою діяльністю і не відміняє їх функцій, завдань та повноважень визначених у власних статутних і інших нормативних документах.
 12. Наукові установи, заклади вищої освіти і інші організації які віднесені до сфери координації міжрегіональних наукових центрів зобов’язані дотримуватися вимог визначених у Положенні про міжрегіональний науковий центр НААН затвердженого НААН та погодженого із Міністерством освіти і науки України.
 13. Погодити організаційну структуру та схему управління міжрегіонального наукового центру НААН (додаток 6).
 14. Відділенню аграрної економіки і продовольства (Саблук П.Т.), Відділенню наукового забезпечення інноваційного розвитку (Вергунов В.А.), Відділу правового забезпечення (Столяр О.П.), Науково-організаційному управлінню (Гузеватий О.Є) до 1 грудня 2018 року забезпечити погодження редакції схвалених Президією НААН типового Положення про міжрегіональний науковий центр НААН, а також перелік закладів вищої освіти, які пропонується віднести до сфери координації центрами в Міністерстві освіти і науки України.
 15. Відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення (Земляна І.Ф.) при розробці і затверджені кошторисів бюджетного фінансування для вказаних головних наукових установ на 2019 рік враховувати потреби для функціонування додаткових структурних підрозділів, які забезпечуватимуть діяльність міжрегіональних наукових центрів.
 16. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. Першого віце- президента НААН Гладія М.В.
Президент Я.М. Гадзало
Віце-президент –
головний вчений секретар
А.С. Заришняк