ГоловнаБібліотекаНаукометричні показники

Наукометричні показники

Індекс цитування наукових статей (SCI) – показує, скільки разів статті, написані певним автором, були процитовані в працях інших авторів за певний рік. Бази даних індексують посилання, вказані в пристатейних списках публікацій, і надають кількісні показники цих посилань. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативність діяльності установи в цілому.

Індекс Хірша (h-index) – це кількісна характеристика продуктивності вченого, групи вчених, наукової організації або наукової спільноти країни в цілому, що оцінюється за кількістю публікацій і цитувань цих публікацій. Індекс Хірша був розроблений як альтернатива класичним «індексам цитованості» – сумарному числу посилань на роботи вченого. Критерій заснований на сукупному обліку числа публікацій дослідника і числа цитувань цих публікацій. Учений має індекс h, якщо h з його N статей цитуються як мінімум h раз кожна.

Імпакт-фактор (ІФ або IF) – наукометричний показник призначений для оцінки інформаційної значимості наукового журналу, який дорівнює кількості процитованих статей з кожного журналу за два роки, відносно до загальної кількості опублікованих в ньому статей за ці ж роки. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність наукового журналу.

I10-індекс – це індекс, що використовується Google Scholar для динамічної оцінки публікаційної активності наукових організацій, окремих колективів, наукових періодичних видань і вчених, що розраховується на основі бібліометричних показників.