ГоловнаСелекція і насінництво

Історія відділу селекції і насінництва

Соколов Борис Павлович, доктор с.-г. наук, професор, академік ВАСГНІЛ

Цілеспрямована селекція кукурудзи на теренах колишньої Росії, згодом СРСР, а зараз і в Україні має порівняно коротку історію і нараховує біля 100 років. За цей період відбулася еволюція методів селекції, генофонду вихідного матеріалу, а також ротація кількох поколінь селекціонерів, які внесли і вносять значний вклад в розвиток селекційної науки.

У 1924 р. на Дніпропетровській обласній сільськогосподарській дослідній станції була розпочата робота зі створення самозапильних ліній і міжлінійних гібридів кукурудзи різних напрямків використання. Тут вперше було засновано наукову школу селекціонерів-кукурудзників.

За часи існування школи її очолювали відомі науковці: з 1924 до 1981 рр. — Соколов Борис Павлович, доктор с.-г. наук, професор, академік ВАСГНІЛ; з 1981 до 1994 рр. – Домашнєв Павло Павлович, доктор с.-г. наук, професор; з 1995 р. і до теперішнього часу – Дзюбецький Борис Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України.

Сьогодні традиції школи продовжує і розвиває нове покоління селекціонерів: В.Ю. Черчель, С.П. Антонюк, Є.І. Бєліков, О.П. Олізько, А.В. Алдошин, Н.А. Боденко, Л.А. Ільченко, Т.В. Негода, І.Д. Галечко, Н.О. Рожанська, Т.Г. Купріченкова, О.Є. Клімова, Л.О. Манятина, О.В. Воскобойник, В.А. Марочко, М.М. Федько, С.О. Шевченко, Ю.А. Коробко, Ю.В. Гусак та ін.

Напрямки наукової роботи змінювалися залежно від вимог виробництва й часу. В 20-ті роки селекційна робота починалася з покращення сортів. У 1939 р. були створені перші в СРСР міжсортові гібриди кукурудзи. З 1956 р. розпочаті роботи по створенню самозапильних ліній і міжлінійних гібридів, в результаті яких в Україні були районовані перші міжлінійні гібриди Степняк і Прогрес. Пізніше (з 1980 р.) були започатковані роботи з селекції гібридів кукурудзи з покращеним хімічним складом зерна і зеленої маси. На початку 1995 р. розширилися дослідження з селекції нових самозапильних ліній кукурудзи та поліпшення класичних методів створення нових геноплазм і інтенсифікації селекційного процесу. На початку нового тисячоліття розширено міжнародне співробітництво з цілим рядом зарубіжних селекційних закладів Росії, Білорусі, США, Франції, Німеччини, Болгарії, Польщі, Угорщини і ін. країн, що дозволило широко використовувати новітні наукові досягнення в селекції кукурудзи, а також зимові розсадники в Мексиці ти Чилі для прискорення процесів селекції і розмноження нових форм.

З постійним розширенням напрямків досліджень відділ доповнювався новими лабораторіями: селекції скоростиглих гібридів кукурудзи (1935 р.), фізіології кукурудзи (1956 р.), насінництва кукурудзи (1957 р.), сушіння і зберігання насіння зернових культур, біотехнології кукурудзи (1986 р.), селекції ранньостиглих і середньоранніх гібридів кукурудзи (2001 р.), селекції середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи (2001 р.).

За роки роботи районовані понад 150 гібридів різних груп стиглості і напрямків використання, які висівались на більш 30 % посівних площ кукурудзи в СРСР і Україні. За останні 10 років занесені до Державного реєстру сортів рослин 48 гібридів кукурудзи груп стиглості ФАО 150-450.