ГоловнаПро ІнститутВидатні вчені

Видатні вчені Інституту

Задонцев Антон Іванович

Трудова діяльність А.І.Задонцева тісно пов‘язана з Всесоюзним науково-дослідним інститутом кукурудзи (м. Дніпропетровськ), в якому він плідно працював протягом 40 років, з яких 30 останніх – директором.

Докладніше

Соколов Борис Павлович

За видатні заслуги в розвитку теоретичних і практичних основ селекції кукурудзи він був нагороджений 3 орденами Трудового Червоного Прапора, орденом «Знак пошани» і багатьма медалями. В 1972 р. за досягнення в біологічній науці присвоєно звання Героя Соціалістичної праці.

Докладніше

Фільов Дмитро Сидорович

Вчений опублікував понад 200 статей в наукових збірниках і періодичних виданнях. Підготував більше 40 докторів і кандидатів сільськогосподарських наук. Діяльність вченого відзначено Державною премією. Він нагороджений трьома орденами Трудового Червоного Прапора, багатьма медалями.

Докладніше

Деміденко Борис Герасимович

Кандидат сільськогосподарських наук. Селекціонер, автор 2 сортів сорго та трав. В Інституті працював з 1932 року. У 1947-1965 роках був завідуючим лабораторії селекції сорго та кормових трав.

Дига Павло Павлович

Кандидат сільськогосподарських наук. Завідуючий лабораторією насінництва кукурудзи. Відомий вчений в галузі організації насінницької системи в країні. Стаж роботи в Інституті 40 років.

Кудзін Юрій Костянтинович

Доктор сільськогосподарських наук. Професор. Засновник та беззмінний керівник відділу агрохімії Інституту з 1948 по 1973 роки. Автор більш ніж 200 наукових праць по агрохімії та землеробству. Талановитий педагог. Ним було підготовлено 27 докторів та кандидатів сільськогосподарських наук.

Макодзеба Іван Афанасійович

Кандидат сільськогосподарських наук. Піонер організації наукових досліджень та практичного застосування хімічних засобів для боротьби з бур'янами в Степу УРСР. Завідував лабораторією боротьби з бур'янами з 1951 по 1970 роки.

Репін Анатолій Миколайович

Кандидат сільськогосподарських наук. Лауреат державної премії. Визначний вчений з проблем зерносушіння. Автор більш ніж 150 наукових робіт. Завідуючий лабораторією сушіння та зберігання насіння в Інституті у 1930-1941 роки та 1943-1969 роки.

Таланов Віктор Вікторович

Член-кореспондент АН СРСР. Визначний вчений в галузі рослинництва, селекціонер та один з перших організаторів державної системи сортовипробовування сільськогосподарських культур в СРСР. В 1901-1906 роки очолював Ставропільське дослідне поле. В 1911-1917 роках очолював Синельниківську дослідну станцію. Автор багатьох вітчизняних сортів сильних пшениць.

Трегубенко Макар Яковлевич

Кандидат сільськогосподарських наук. Видатний агрофізіолог. Автор більш ніж 100 наукових робіт. Був завідуючим відділом агрофізіології та біохімії рослин з 1937 по 1941 роки та з 1944 по 1971 роки. Завідуючий лабораторією фізіології кукурудзи з 1971 по 1975 роки.

Чернобривенко Сергій Іванович

Доктор біологічних наук. Професор. Селекціонер. Автор 25 районованих сортів зернобобових та других культур. У 1943-1967 роках був завідуючим відділом селекції польових культур та лабораторією селекції зернобобових ВНДІ кукурудзи.

Шевелев Іван Ніканорович

Доктор сільськогосподарських наук. Професор. Засновник лабораторії боротьби з бур’янами ВНДІ кукурудзи та її завідуючий протягом 25 років. Вніс значний вклад в теорію і практику боротьби з бур'янами. Виконав глибокі дослідження по вивченню біології бур'янів, морфології кореневих систем, визначенню надґрунтової та потенційної забур’яненості ґрунту.

Юр’єв Василій Якович

Дворазовий герой соціалістичної праці. Академік. Один з засновників вітчизняної селекції. Автор 19 сортів озимої та ярої пшениці, проса, кукурудзи та інших культур. У 1930-1934 роках працював в Інституті завідуючим відділом селекції.

Немлієнко Федір Євдокимович

Лауреат державної премії СРСР. Доктор сільськогосподарських наук. У ВНДІ працював 36 років. Завідуючий відділом фітопатології з 1946 по 1966 роки. Опублікував 132 наукові роботи з імунітету, технології захисту рослин від хвороб.

Пабат Іван Андрійович

Член-кореспондент УААН. Доктор сільськогосподарських наук. Професор, завідуючий лабораторією обробітки ґрунту. Опублікував 3 монографії та 250 друкованих робіт за питаннями ґрунтозахисного землеробства в Степу України.

Коган Еммануїл Рафаїлович

Кандидат економічних наук. У ВНДІ кукурудзи пропрацював 36 років. З них 1957-1982 роки завідуючим відділом економіки та організації сільського господарства. Автор більш ніж 80 наукових робіт з економіки та організації сільськогосподарського виробництва.

Гетманець Анатолій Яковлевич

Доктор сільськогосподарських наук. У ВНДІ кукурудзи пропрацював 23 роки. Був завідуючим лабораторією агрохімії з 1975 по 1989 роки. Автор більш ніж 100 наукових робіт з питань агрохімії.

Міроненко Андрій Митрофанович

Кандидат сільськогосподарських наук. Заслужений агроном України. Працював завідуючим лабораторією селекції озимих хлібів і зернових колосових культур. Автор 4 сортів озимої пшениці інтенсивного типу і 3 ячменю та вівса. Опублікував більш ніж 100 наукових робіт.

Демішев Леонід Феофанович

Доктор сільськогосподарських наук. Професор. Був завідуючим відділу технології обробітку озимих хлібів.

Годулян Іван Степанович

Доктор сільськогосподарських наук. Професор. Розробив систему сівозмін в Степу УРСР. Був завідуючим лабораторії сівозмін в 1951-1977 роках.

Бондаренко Володимир Іванович

Доктор сільськогосподарських наук. Професор. Працював завідуючим лабораторії зимостійкості озимих хлібів ВНДІ кукурудзи. Опублікував понад 200 наукових робіт, підготував 11 кандидатів та докторів наук. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР.

Артюхов Йосип Костянтинович

Кандидат сільськогосподарських наук. Заслужений агроном УРСР. Розробив науково обґрунтовану систему застосування добрив в Степу УРСР. В Інституті працював з 1933 року. У 1956-1972 роках був завідуючим лабораторії добрив.

Борисоник Зиновій Борисович

Доктор сільськогосподарських наук. Професор. Найкрупніший дослідник в галузі рослинництва. У ВНДІ кукурудзи пропрацював 40 років. Був завідуючим лабораторії агротехніки зернових та олійних культур з 1957 по 1982 роки. Автор більш ніж 160 наукових робіт. Талановитий педагог, ним було підготовлено 15 кандидатів сільськогосподарських наук.

Гіренко Андрій Павлович

Доктор сільськогосподарських наук. Професор. У 1956-1972 працював заступником директора з наукової роботи та завідуючим лабораторією з проблем кормовиробництва у степовому землеробстві. Підготував 7 кандидатів та докторів наук. Опублікував більш ніж 200 наукових робіт.

Сусідко Петро Іванович

Академік ВАСГНІЛ та РАСГН. Доктор біологічних наук. Професор. Заслужений діяч науки РСФСР. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР. Директор ВНДІ кукурудзи з 1971 по 1979 роки. Видатний вчений-ентомолог. Автор теоретичних основ систем захисту польових культур. Підготував 17 кандидатів та докторів наук. Автор 3-х монографій та 260 друкованих робіт.