ГоловнаПро ІнститутДержавне підприємство «Поливанівка»

Державне підприємство «Поливанівка»

Державне підприємство Поливанівка

Державне підприємство ПоливанівкаДержавне підприємство «Поливанівка» з 1981 року є дослідним господарством Інституту тваринництва центральних районів Української академії аграрних наук. Провідні галузі – рослинництво і тваринництво.

Територіально господарство знаходиться у Магдалинівському районі Дніпропетровської області, де розташоване у с. Радянське (І відділення) і с. Дубравка (ІІ відділення).

Загальна площа земельних угідь господарства становить 3592 га, в тому числі 3338 га сільськогосподарських угідь, що є достатнім для забезпечення галузі тваринництва повноцінними кормами, тому годівля худоби базується на власному кормовиробництві.

Тваринництво представлене племзаводами м’ясної худоби – української м’ясної і сірої української порід, племрепродуктором худоби світлої аквітанської породи та племрепродуктором по розведенню свиней великої білої породи.

Відповідно до наказу Міністерства сільського господарства України №286 від 26 червня 1972 року господарство було затверджено базовим по створенню української м’ясної породи шляхом складного відтворювального схрещування сірої української, симентальської, кіанської та шаролезської порід. Після розведення «в собі» худоба консолідувалася у напрямку закріплення видатних м’ясних якостей, підвищеної енергії росту та спокійного характеру. Тварини української м’ясної породи добре пристосовані до умов промислової технології вирощування.

Племзавод сірої української породи представлений найбільшим в СНД генофондовим стадом, в якому при використанні імуногенетичних досліджень проводиться робота по збереженню генофонду худоби.

Племрепродуктор світлої аквітанської породи створений шляхом розведення чистопородних тварин французького походження, завезених на Дніпропетровщину. Світла аквітанська порода добре пристосована до вирощування в умовах степової зони України. В стаді проводиться робота у напрямку підвищення продуктивних якостей та адаптаційної придатності тварин.

Господарство є базовим з впровадження нової маловитратної технології вирощування м’ясної худоби - авторської розробки науковців Інституту тваринництва центральних районів УААН.

Подяка Світла аквітанська порода Сіра українська порода Українська м'ясна порода