ГоловнаПро ІнститутРозівська дослідна станція

Розівська дослідна станція

Розівська дослідна станція

Розівська дослідна станціяОсновні наукові дослідження:

  • в науковій сфері провідними є проведення екологічного сортовипробування новітніх і перспективних гібридів кукурудзи з одночасним насінництвом батьківських форм; удосконалення і розробка енергоощадних технологій вирощування озимої пшениці, озимого тритикале, ярого ячменю і кукурудзи; випробування завершених наукових розробок та доведення їх до інновацій;
  • у виробничих галузях головним є виробництво високоякісного базового і сертифікованого насіння зернових культур і багаторічних трав, якого для сортозаміни і сортооновлення реалізується 1000 т в рік при потужності насіннєвого комплексу 2600 т ; щорічно з площі ріллі 3892 гектари виробляється зерна – 4800 т, соняшнику – 1200 т, ріпаку – 300 т ; виробництво продукції тваринництва складає: молока – 320 т і м’яса – 56 т.
На Розівській дослідній станції удосконалено й апробовано зональні технології вирощування зернових культур, ведеться насінництво батьківських форм, гібридів кукурудзи першого покоління, а також оригінального і репродукційного насіння зернових колосових культур та багаторічних трав.

Досягнення

  • з участю науковців дослідної станції створено 9 гібридів кукурудзи, 3 сорти озимого тритикале і 2 сорти — соняшнику;
  • для удосконалення технології післязбиральної обробки кукурудзи розроблено маловитратний контейнерний спосіб сушіння кукурудзи в качанах на основі сушарки із підігрівачем-калорифером на твердому паливі (вугілля), що зменшує вартість сушіння в 3,8 рази порівняно із застосуванням рідкого палива (дизельне, побутовий мазут). Контейнерна сушка ефективна для сушіння кукурудзи в первинних ланках насінництва, оскільки забезпечує високу сортову чистоту і зменшує травмування насіння, а також може бути використана для сушіння продовольчої кукурудзи та одержання чистої екологічно-безпечної продукції;
  • проведені ґрунтовні дослідження з удосконалення і розробки адаптивних систем інтенсивної технології вирощування середньо- і низькорослих сортів озимої пшениці з параметрами врожайності по чорному і зайнятому пару 55-60 ц/га і після непарових попередників – 40-45 ц/га. Основою адаптивних систем технології є раціональні заходи накопичення і збереження вологи залежно від місця озимої пшениці в сівозміні, систем удобрення, що включає використання органічних і мінеральних добрив в оптимально-мінімальних дозах із раціональним співвідношенням поживних елементів на основі результатів ґрунтової і рослинної діагностики, оптимальні і допустимі строки сівби і диференційні норми висіву залежно від генетичних особливостей сортів, а також інтегрована система захисту рослин від бур'янів, шкідників і хвороб;
  • підсумком багаторічної селекційної роботи станції є створення сортів озимого тритикале Розівське 6 і Розсяйво. Останній сорт знаходиться на державному сортовипробуванні. Вирізняється підвищеними адаптивними властивостями і високою урожайністю. Визріває сорт на 2-3 дні пізніше озимої пшениці, добре кущиться, повністю пригнічує бур'яни. Стійкість до посухи висока, майже не уражається основними фітозахворюваннями. Натура зерна коливається в межах 714-777 г/л, вміст білка – 11,5-13,9%, клейковини - 22-29%, показники приладу ВДК – 65-95 одиниць. Досить хороші технологічні і хлібопекарські якості дозволяють використовувати борошно для випікання хліба та кондитерських виробів.
  • за активну пропаганду і трансфер інновацій станція нагороджувалась дипломами і грамотами.