ГоловнаПро ІнститутЕрастівська дослідна станція

Ерастівська дослідна станція

Ерастівська дослідна станція Ерастівська дослідна станція

Ерастівська дослідна станція Інституту вносить значний вклад в розвиток сільського господарства і аграрної науки.

Основні наукові дослідження:

 • є відомою технологічною базою землеробства та насінництва зернових, олійних і кормових культур;
 • основною базою Інституту, де розробляються та удосконалюються основні агротехнічні прийоми з вирощування всіх польових культур степового землеробства;
 • на експериментальних ділянках та виробничих посівах господарства ведуться дослідження з розробки і вдосконалення технологій вирощування озимої пшениці, кукурудзи, ярих зернових, зернобобових і кормових культур;
 • виконується великий обсяг досліджень по ефективному використанню мінеральних і органічних добрив, гербіцидів, рістрегулюючих речовин, науково обґрунтованої системи сівозмін, обробітку ґрунту;
 • щорічно закладаються польові полігони, де висівають нові сорти та гібриди основних польових культур, демонструють технології та окремі агротехнічні прийоми їх вирощування. Це дає змогу виробникам визначити кращі сорти і гібриди та найбільш доцільні агроприйоми;
 • науково-дослідна робота Ерастівської дослідної станції сьогодні є складовою частиною державних науково-технічних програм «Зернові і олійні культури», «Землеробство», «Родючість і охорона ґрунтів», «Кормовиробництво».
Дослідна станція є крупним виробником елітного насіння зернових, олійних та кормових культур. Щорічна загальна площа насінницьких посівів становить близько 2000 га. В господарстві вирощується 40 самозапильних ліній, сортів та гібридів сільськогосподарських культур. Щорічний обсяг виробництва насіння високих репродукцій озимої пшениці, ярих зернових і зернобобових культур складає 2200 т, соняшнику – 107 т, батьківських форм та гібридів першого покоління – 350 т. Районовані і перспективні сорти та гібриди вирощуються на високому агрофоні з додержанням всіх технологічних вимог.
Насіння кукурудзи переробляється на заводі сезонною потужністю 1000 т.

Поряд з рослинництвом на станції успішно розвивається і тваринництво, продукція якого в структурі валового виробництва займає 30-40%. Щорічне виробництво молока становить понад 1569 т, м’яса — 247 т. Надій на фуражну корову за останні 5 років становить в середньому 4755 кг молока, а середньодобові прирости ВРХ — 470 г, свиней — 280 г. Нарощується племінне поголів’я великої рогатої худоби, свиней, коней.

Оснащення:

 1. станція оснащена сучасною технікою (має 37 тракторів, 30 вантажних автомобілів, 12 комбайнів), тому увесь комплекс польових робіт виконується своєчасно і якісно;
 2. кукурудзокалібрувальний завод, оснащений імпортним обладнанням, сезонною потужністю 1000 т;
 3. цех по переробці сільськогосподарської продукції;
 4. олійниця;
 5. пекарня;
 6. автогараж;
 7. ремонтна майстерня;
 8. тваринницькі приміщення, два типових польових стани. Ведеться реконструкція старих тваринницьких приміщень;
 9. Ерастівська дослідна станція — це мальовниче містечко з двох- і трьохповерховими науковими, виробничими і житловими спорудами.
Центральну садибу станції прикрашають зелені алеї і ставок, що займає 54 га. В літні місяці — це прекрасне місце для відпочинку працівників дослідної станції та навколишніх міст і сіл.