ГоловнаПартнери

Центр наукового забезпечення Агропромислового виробництва Дніпропетровської області

Завдання центру

 1. Координація робіт по розробці та реалізації програм наукового забезпечення комплексного розвитку агропромислового виробництва Дніпропетровської області;
 2. Випробування та адаптація завершених наукових розробок до умов регіону;
 3. Експериментальне впровадження завершених наукових розробок;
 4. Впровадження новітніх розробок та досліджень в агропромислове виробництво області;
 5. Надання науково-консультаційних та інформаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам;
 6. Забезпечення потреб товаровиробників області в елітному та високо репродукційному насінні сільськогосподарських культур;
 7. Розвиток племінного тваринництва.

Основні напрямки досліджень

 1. Розробка системи екологостабілізуючих заходів з охорони ґрунтів від деградації та науково-інформаційних основ сталого і ефективного їх використання;

 2. Розробка наукових основ поліпшення ґрунтоутворюючих процесів та підвищення на їх основі родючості ґрунтів;

 3. Створення нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур на базі генетично збагаченого вихідного матеріалу;

 4. Розробка методики створення нових біотипів в рослинництві та генетичного контролю кількісних і якісних ознак;

 5. Проведення оціночного моніторингу розповсюдження шкідників і хвороб сільськогосподарських культур. Виявлення основних шкідливих організмів, рівня перевищення за кількістю та інтенсивністю пошкодження, встановлення порогів шкодочинності;

 6. Розробка сучасних комерційно привабливих технологій вирощування сільськогосподарських культур, які дадуть можливість зменшити питомі енергозатрати, зекономити технологічні матеріали та збільшити обсяги виробництва продукції за рахунок використання генетичного потенціалу сортів і гібридів сільськогосподарських культур;

 7. Підвищення ефективності протруєння насіння зернових культур сумішками інсектицидів і фунгіцидів, розробка регламентів використання різноспектрових інсектицидів, які забезпечують загибель 100% шкідників запасу;

 8. Розробка заходів щодо забезпечення беззбитковості виробництва аграрної продукції, які сприятимуть розширеному відтворенню сільськогосподарського виробництва;

 9. Обґрунтування напрямів та механізмів підвищення ефективності виробництва агропромислової продукції;

 10. Створення високопродуктивних порід, типів, селекційних стад і кросів сільськогосподарських тварин для інтенсивного виробництва продукції тваринництва;

 11. Розробка адаптивних технологій зберігання кормів, які забезпечуватимуть збереження поживних речовин, а також раціональне використання різних видів кормів з високою протеїновою та енергетичною поживністю;

 12. На основі вдосконалених і новітніх технологій відтворення, годівлі, утримання і експлуатації тварин розробка інтенсивних технологій виробництва продукції тваринництва;

 13. Вивчення молекулярно-епізоотологічних методів індикації, ідентифікації та виділення збудників заразних хвороб і систем моніторингу, прогнозування їх спалахів та реагування на них;

 14. Розробка та вдосконалення новітніх технологій виробництва засобів захисту тварин і дезінфектантів;

 15. Обґрунтування рекомендацій щодо інноваційного розвитку АПВ регіону шляхом впровадження перспективних завершених наукових розробок, адаптації їх до місцевих ґрунтово-кліматичних та ринкових умов.