ГоловнаПро ІнститутМісія і Візія Інституту

МІСІЯ ІНСТИТУТУ

Місія ДУ Інститут зернових культур НААН України, як головної наукової установи – інтеграція у світовий науковий і освітянський простір через провадження фундаментальних та прикладних інноваційних розробок у галузі зерновиробництва з метою вирішення глобальних проблем – продовольчої, енергетичної, екологічної, фінансової і кадрової.

ВІЗІЯ ІНСТИТУТУ

ДУ Інститут зернових культур НААН України – багатофункціональна науково-виробнича система у сфері наукових розробок з проблем зерновиробництва та селекції кукурудзи і сорго.

МІСІЯ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ШЛЯХОМ:

 • формування стратегії розвитку національного зерновиробництва, розробкою довгострокових програм „Зерно України” та оперативних прогнозів вирощування зернових культур;
 • координації науково-технічних програм та виконання фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на створення наукомісткої інноваційної продукції в різних галузях сільського господарства;
 • створення високопродуктивних гібридів і сортів зернових культур, передусім кукурудзи і сорго на основі нових методів селекції, біотехнології, насінництва та насіннєзнавства;
 • розробки енерго-ресурсозберігаючих, екологічно-чистих і ґрунтозахисних технологій вирощування зернових культур, адаптованих до умов Степу України та дестабілізації клімату;
 • підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації із галузі знань „Аграрні науки та продовольства” шляхом діяльності аспірантури і докторантури зі спеціальності 201 – Агрономія;
 • маркетингової діяльності, виробництва і забезпечення агропромислових підприємств високоякісним посівним матеріалом зернових і зернобобових культур;
 • науково-інформаційним забезпеченням діяльності центрального міжрегіонального центру НААН, упровадженням в мережі центру нових ефективних розробок;
 • науково-технічним забезпеченням діяльності Технічного комітету зі стандартизації ТК 170 „Зернові культури та продукти їх переробки”, формуванням нормативно-правової політики та розробкою стандартів в сфері зерновиробництва;
 • інформаційною діяльністю, виданням книг, посібників, науково-методичних рекомендацій, наукового журналу „Зернові культури”;
 • проведенням публічних заходів: конференцій, виставок, круглих столів, Дня поля з метою апробації і реклами наукових здобутків;
 • стажуванням і навчанням працівників наукових установ і господарств за напрямами: „Селекція кукурудзи і сорго”, „Технологія вирощування зернових культур”, „Післязбиральна обробка і зберігання зерна”;
 • здійсненням творчого співробітництва з науковими установами НААН, міністерствами і відомствами, вищими навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн та іноземними інституціями у сфері зерновиробництва, селекції кукурудзи та сорго.