ГоловнаПро ІнститутВидатні вчені

Фільов Дмитро Сидорович (25.10.1903-22.02.1994)

Народився 25.10.1903 р. в с. Лозуватка П‘ятихатського району Дніпропетровської області.

В 1922 р. закінчив Ерастівський сільськогосподарський технікум, в 1925 р. — Криворізький сільськогосподарський інститут. Тривалий час працював агрономом, з 1934 р. почав працювати в Інституті зернового господарства (пізніше Всесоюзний науково-дослідний інститут кукурудзи). Він пройшов шлях від наукового співробітника відділу агротехніки кукурудзи до заступника директора з наукової роботи.

Під керівництвом Д. С. Фільова і за його участю розроблено ефективні прийоми основного і весняного допосівного обробітку ґрунту, систему механізованого догляду за посівами з застосуванням механічних і хімічних прийомів боротьби з бур‘янами, комплекс машин і знарядь для догляду за посівами і збирання урожаю, встановлено норми висіву насіння, диференційовану передзбиральну густоту стояння рослин стосовно різних ґрунтово-кліматичних зон.

Д. С. Фільов є засновником сортової агротехніки кукурудзи. Він провів дослідження з вивчення оптимального режиму зрошення кукурудзи, а також визначив параметри вологозабезпечення ґрунту для різних за скоростиглістю гібридів в умовах зрошення. Агровиробництву було запропоновано технологію вирощування програмованих урожаїв кукурудзи, яка дає змогу при застосуванні мінеральних і органічних добрив в умовах зрошення отримувати по 100–120 ц/га сухого зерна.

При удосконаленні технологічних елементів вирощування с.-г. культур вивчав пунктирний спосіб сівби кукурудзи, застосовував різні ширини міжрядь та густоти стояння рослин з урахуванням біологічних особливостей гібридів. Була доведена можливість скорочення кількості обробітків ґрунту в міжряддях при умові застосування гербіцидів. На основі цих досліджень в подальшому було розроблено енергозберігаючу інтенсивну технологію.

Вчений опублікував понад 200 статей в наукових збірниках і періодичних виданнях. Підготував більше 40 докторів і кандидатів сільськогосподарських наук. Діяльність вченого відзначено Державною премією. Він нагороджений трьома орденами Трудового Червоного Прапора, багатьма медалями.