ГоловнаПро ІнститутСинельниківська дослідна станціяІсторія станції

Історія синельниківської дослідної станції

Синельниківська селекційно-дослідна станція створена в 1911 р. за ініціативою Катеринославського губернського департаменту землеробства.

Організатором і першим директором селекційно-дослідної станції був В.В. Таланов, видатний вчений, рослинник-селекціонер, доктор сільськогосподарських наук. Потім у різні роки колектив очолювали директори В.І. Бечевий (1944-1946 рр.), М.І. Бугаєнко (1946-1972 рр.), Ф.Л. Москаленко (1972-1980 рр.), Є.В. Бакулін (1980-1983 рр,), П.С. Панченко (1984-1987 рр.), Г.П. Мельник (1987-1998 рр.), які зробили великий вклад в розвиток станції.

На станції в різні роки працювали видатні вчені: академіки — А.І. Задонцев, Б.П. Соколов; доктори наук І.І. Шевельов, А.І. Боргард, Ф.М. Куперман, А.П. Гіренко, Ф.О. Немлієнко, В.І. Бондаренко, СІ. Чернобривенко, Г.Р. Пікуш, О.М. Івахненко, П.П. Домашнєв, М.С. Калашнік, Г.Л. Філіпов; кандидати наук — Б.Г. Демиденко, А.М. Мироненко, М.Я. Трегубенко, Г.К. Бурлай, М.М. Повзік, І.Т. Макаренко, М.М. Падалка, Т.О. Кулик Т.А. Андрєєва, О.М. Клімов, В.С. Ковтун, Ф.С. Давиденко; старші наукові співробітники — Р.Й. Каплунова, Ф.К. Рак, М.Ф. Коновод.

В 70-90 роки минулого століття розвиток наукових досліджень з селекції, фітопатології, ентомології, та впровадження індустріальних технологій пов’язаний з іменами таких вчених, як І.Ф. Парій, М.Г. Михайленко, В.П. Кійко, В.І. Стенько, М.І. Пихтін, М.В. Вишневський, В.О. Губенко, Л.Ф. Демішев, Ю.В. Бабіч, М.П. Явдощенко, Є.І. Бєліков, В.Я. Мельник, В.І. Романенко, В.Ф. Постригань, О.М. Кійко, В.М. Борісов, С.С. Сокодєлов, А.В. Алдошин, О.І. Лященко, О.В. Яланський, О.М. Сумароков, М.М. Солодушко, В.П. Солодушко.

Вдосконаленню методики проведення дослідів та піднесенню культури землеробства на станції сприяли заступники директора з наукової роботи Ф.К. Рак (1949-1976 рр.), М.І. Пихтін (1976-1998 рр.), з виробництва — А.І. Долодаренко. С.Я. Жуков (1958-1963 рр.), М.А. Брага (1964-1993 рр.), керівники відділень — В.С. Ткаченко, В.С. Крушинський, І.Ф. Байса та ін.

Великий вплив на розвиток науково-виробничої діяльності станції зробили директори Інституту: академіки А.І. Задонцев, П.І. Сусідко, В.С. Циков, Є.М. Лебідь.

За досягнуті успіхи в науковій роботі, створення та впровадження у виробництво високоврожайних гібридів кукурудзи і сортів інших сільськогосподарських культур станція в 1967 р. нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора.

Статут Синельниківська СДС