ГоловнаСпецрадаДФ 08.353.003

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 08.353.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.003 створена для проведення разового захисту дисертації Завалипіч Наталі Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія.

Склад ради:

Голова ради – д.с.-г.н., професор Гирка Анатолій Дмитрович, завідувач
лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур
Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних
наук України.

Члени ради:

  • д.с.-г.н., с.н.с. Нестерець Валентин Гаврилович, провідний науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • к.с.-г.н. Педаш Олександр Олександрович, провідний науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • д.с-г.н., с.д. Вінюков Олександр Олександрович, директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (опонент);
  • к.с.-г.н., доцент Горщар Владислав Іванович, доцент кафедри рослинництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету (опонент).

ДАТА ЗАХИСТУ – 25 червня 2021 року

Захист відбудеться за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14 (Державна установа Інститут зернових культур, ІІ поверх, зал засідань)

ЗАВАЛИПІЧ Наталя Олександрівна


Назва дисертаційної роботи

«ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ»

Науковий керівник

ЧЕРЕНКОВ Анатолій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, завідувач відділом агробіологічних ресурсів зернових і зернобобових культур Державної установи Інститут зернових культур НААН України


Адреса Спеціалізованої вченої ради ДФ 08.353.003 для звернень:

49009, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14
Державна установа Інститут зернових культур
Національної академії аграрних наук України
тел.: (056) 732-42-88; (095) 07-10-448
e-mail: aspirantura@institut-zerna.com; inst_zerna@ukr.net