ГоловнаСпецрадаЧлени спецради Д 08.353.01

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ З ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК Д 08.353.01

ГОЛОВА РАДИ:

Дзюбецький Борис Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, спеціальність 06.01.05

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

Кирпа Микола Якович, доктор сільськогосподарських наук, професор, спеціальність 06.01.05

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:

Солодушко Микола Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, спеціальність 06.01.09

ЧЛЕНИ РАДИ:

Гирка Анатолій Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, спеціальність 06.01.09

Дудка Микола Іванович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, спеціальність 06.01.09

Лавриненко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, спеціальність 06.01.05

Поляков Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, спеціальність 06.01.09

Полякова Ірина Олексіївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, спеціальність 06.01.05

Сатарова Тетяна Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, спеціальність 06.01.05

Цилюрик Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, спеціальність 06.01.09

Черенков Анатолій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, спеціальність 06.01.09

Черчель Владислав Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН України, спеціальність 06.01.05

Шевченко Михайло Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор, спеціальність 06.01.09