ГоловнаСпецрадаДФ 08.353.001

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 08.353.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.001 створена для проведення разового захисту дисертації Ковальова Дениса Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія.

Склад ради:

Голова ради – д.с.-г.н., професор Дзюбецький Борис Володимирович, завідувач
відділу селекції зернових культур Державної установи Інститут зернових
культур Національної академії аграрних наук України.

Члени ради:

  • д.с.-г.н., с.н.с. Черчель Владислав Юрійович, директор інституту, завідувач лабораторії селекції кукурудзи скоростиглих гібридів Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • д.б.н., професор Сатарова Тетяна Миколаївна, завідувачка лабораторії біотехнології Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • д.с-г.н., професор Лавриненко Юрій Олександрович, головний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України (опонент);
  • д.с.-г.н., с.н.с. Васько Наталія Іванівна, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України (опонент).

ДАТА ЗАХИСТУ – 25 червня 2021 року

Захист відбудеться за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14 (Державна установа Інститут зернових культур, ІІ поверх, зал засідань)

КОВАЛЬОВ Денис Володимирович


Назва дисертаційної роботи

«ПОФРАКЦІЙНЕ СЕПАРУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ»

Науковий керівник

КИРПА Микола Якович, доктор сільськогоспо- дарських наук, професор, завідувач лабораторії методів збереження та стандартизації зерна Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України


Адреса Спеціалізованої вченої ради ДФ 08.353.001 для звернень:

49009, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14
Державна установа Інститут зернових культур
Національної академії аграрних наук України
тел.: (056) 732-42-88; (095) 07-10-448
e-mail: aspirantura@institut-zerna.com; inst_zerna@ukr.net