ГоловнаСпецрадаДФ 08.353.005

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 08.353.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.005 створена для проведення разового захисту дисертації Чугрій Ганни Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія.

Склад ради:

Голова ради – д.с.-г.н., с.н.с. Дудка Микола Іванович, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів кукурудзи і сорго Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України.

Члени ради:

  • д.с.-г.н., професор Шевченко Михайло Семенович, завідувач відділу землеробства Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • к.с.-г.н. Кулик Іван Олександрович, завідувач лабораторії маркетингових досліджень Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • д.с-г.н., с.н.с. Цилюрик Олександр Іванович, завідувач кафедри рослинництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету (опонент);
  • к.с.-г.н. Іщенко Віталій Анатолійович, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції зернових і технічних культур Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України (опонент).

ДАТА ЗАХИСТУ – 6 жовтня 2021 року

Захист відбудеться за адресою: м. Дніпро, вул. Вернадського Володимира, 14
(Державна установа Інститут зернових культур, ІІ поверх, зал засідань)

ЧУГРІЙ Ганна Анатоліївна


Назва дисертаційної роботи

«УДОСКОНАЛЕННЯ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ»

Наукові керівники

ГИРКА Анатолій Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

ВІНЮКОВ Олександр Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, старший дослідник, директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України


Адреса Спеціалізованої вченої ради ДФ 08.353.005 для звернень:

49009, м. Дніпро, вул. Вернадського Володимира, 14
Державна установа Інститут зернових культур
Національної академії аграрних наук України
тел.: (056) 732-42-88; (095) 07-10-448
e-mail: aspirantura@institut-zerna.com; inst_zerna@ukr.net