ГоловнаСпецрадаДФ 08.353.004

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 08.353.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.004 створена для проведення разового захисту дисертації Друмової Олени Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія.

Склад ради:

Голова ради – д.с.-г.н., професор Гирка Анатолій Дмитрович, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України.

Члени ради:

  • д.с.-г.н., професор Черенков Анатолій Васильович, завідувач відділом агробіологічних ресурсів зернових і зернобобових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • к.с.-г.н. Кулик Іван Олександрович, завідувач лабораторії маркетингових досліджень Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • д.с-г.н., с.д. Вінюков Олександр Олександрович, директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (опонент);
  • к.с.-г.н., доцент Горщар Владислав Іванович, доцент кафедри рослинництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету (опонент).

ДАТА ЗАХИСТУ – 30 липня 2021 року

Захист відбудеться за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14 (Державна установа Інститут зернових культур, ІІ поверх, зал засідань)

ДРУМОВА Олена Миколаївна


Назва дисертаційної роботи

«ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ»

Науковий керівник

ГАСАНОВА Ірина Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових культур НААН України


Адреса Спеціалізованої вченої ради ДФ 08.353.004 для звернень:

49009, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14
Державна установа Інститут зернових культур
Національної академії аграрних наук України
тел.: (056) 732-42-88; (095) 07-10-448
e-mail: aspirantura@institut-zerna.com; inst_zerna@ukr.net