ГоловнаСпецрадаДФ 08.353.002

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 08.353.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.002 створена для проведення разового захисту дисертації Астахової Яніни Владиславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія.

Склад ради:

Голова ради – д.с.-г.н., професор Гирка Анатолій Дмитрович, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України.

Члени ради:

  • д.с.-г.н., с.н.с. Дудка Микола Іванович, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів кукурудзи і сорго Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • к.с.-г.н. Кулик Іван Олександрович, завідувач лабораторії маркетингових досліджень Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • д.с-г.н., с.д. Вінюков Олександр Олександрович, директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (опонент);
  • к.с.-г.н., доцент Горщар Владислав Іванович, доцент кафедри рослинництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету (опонент).

ДАТА ЗАХИСТУ – 30 липня 2021 року

Захист відбудеться за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14 (Державна установа Інститут зернових культур, ІІ поверх, зал засідань)

АСТАХОВА Яніна Владиславівна


Назва дисертаційної роботи

«ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІД ВПЛИВОМ СТРОКІВ СІВБИ ТА УДОБРЕННЯ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ»

Науковий керівник

ГАСАНОВА Ірина Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових культур НААН України


Адреса Спеціалізованої вченої ради ДФ 08.353.002 для звернень:

49009, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14
Державна установа Інститут зернових культур
Національної академії аграрних наук України
тел.: (056) 732-42-88; (095) 07-10-448
e-mail: aspirantura@institut-zerna.com; inst_zerna@ukr.net