ГоловнаСпецрадаІнформація про призначення дати захисту дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.002 Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Астахової Яніни Владиславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія відбудеться:

30 липня 2021 року о 10:00 годині за адресою:
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14
(Державна установа Інститут зернових культур, ІІІ поверх, конференц-зал)

Тема дисертації – «Формування врожайності та якості зерна пшениці озимої під впливом строків сівби та удобрення в Північному Степу»

Науковий керівник – Гасанова Ірина Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових культур НААН України

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.002