ГоловнаСпецрадаІнформація про призначення дати захисту дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.005 Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Чугрій Ганни Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія відбудеться:

6 жовтня 2021 року о 10:00 годині
за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14
(Державна установа Інститут зернових культур, ІІ поверх, зал засідань)

Тема дисертації – «Удосконалення агротехнічних заходів вирощування пшениці озимої в східній частині Північного Степу»

Наукові керівники:

Гирка Анатолій Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України;

Вінюков Олександр Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, старший дослідник, директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.005