ГоловнаСпецрадаІнформація про прийняття до захисту дисертації

Інформація про прийняття до захисту дисертації

Прийнято до розгляду дисертацію Ковальова Дениса Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія.

Ковальов Денис Володимирович – в. о. завідувача лабораторії насінництва кукурудзи Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України.

Тема дисертації – «Пофракційне сепарування та його вплив на якість насіння гібридів кукурудзи»

Науковий керівник – Кирпа Микола Якович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії методів збереження та стандартизації зерна Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України.

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.001