ГоловнаСпецрадаІнформація про прийняття до захисту дисертації

Інформація про прийняття до захисту дисертації

До розгляду прийнято дисертацію Астахової Яніни Владиславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія

Астахова Яніна Владиславівна – молодший науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Тема дисертації– «Формування врожайності та якості зерна пшениці озимої під впливом строків сівби та удобрення в Північному Степу»

Науковий керівник – Гасанова Ірина Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.002