ГоловнаСпецрадаІнформація про прийняття до захисту дисертації

Інформація про прийняття до захисту дисертації

До розгляду прийнято дисертацію Друмової Олени Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія

Друмова Олена Миколаївна – молодший науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Тема дисертації – «Оптимізація технологічних прийомів підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої в Північному Степу»

Науковий керівник – Гасанова Ірина Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.004