ГоловнаСпецрадаІнформація про прийняття до захисту дисертації

Інформація про прийняття до захисту дисертації

До розгляду прийнято дисертацію Чугрій Ганни Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія

Чугрій Ганни Анатоліївни – завідувачка відділу технологій виробництва сільськогосподарської продукції Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України

Тема дисертації – «Удосконалення агротехнічних заходів вирощування пшениці озимої в східній частині Північного Степу»

Наукові керівники:

Гирка Анатолій Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України;

Вінюков Олександр Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, старший дослідник, директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.005