ГоловнаОсвітній процесЗабезпечення наукового керівництва зі спеціальності 201 - Агрономія

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 – АГРОНОМІЯ

Кадрове забезпечення з підготовки молодих науковців в інституті підпорядковане основним завданням науково-дослідних робіт відповідно до змісту, обсягів та нормативів на виконання загальних і спеціальних досліджень.

В інституті існують наукові школи:

 • РОСЛИННИЦТВО

  Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України Черенкова Анатолія Васильовича захистилось 15 кандидатів сільськогосподарських наук та 2 доктора сільськогосподарських наук.

  Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Гирки Анатолія Дмитровича захистилось 4 кандидати сільськогосподарських наук та 1 доктор сільськогосподарських наук.

  Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Ткаліча Ігоря Дмитровича кандидатами сільськогосподарських наук стало 6 осіб.

 • СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

  Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України Дзюбецького Бориса Володимировича захистилось 16 кандидатів наук та 3 доктора сільськогосподарських наук.

  Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Кирпи Миколи Яковича захистилось 3 кандидати сільськогосподарських наук.

  Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, с.н.с. Черчеля Владислава Юрійовича захистилось 4 кандидати сільськогосподарських наук.

 • ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

  Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Шевченка Михайла Семеновича захистилось 3 кандидати сільськогосподарських наук.

  Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Якуніна Олексія Панасовича кандидатами сільськогосподарських наук стало 11 осіб.

 • БІОТЕХНОЛОГІЯ

  Під керівництвом доктора біологічних наук, професора Сатарової Тетяни Миколаївни захистилось 2 кандидати біологічних наук та 1 кандидат сільськогосподарських наук.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
201 – АГРОНОМІЯ
Прізвище, ім'я та по-батькові Науковий ступінь та вчене звання
РОСЛИННИЦТВО
Черенков Анатолій
Васильович
д.с.-г.н., проофесор, академік НААН України
Нестерець Валентин
Гаврилович
д.с.-г.н., с.н.с.
Ткаліч Ігор
Дмитрович
д.с.-г.н., професор
Гирка Анатолій
Дмитрович
д.с.-г.н., професор
Бочевар Ольга
Володимирівна
к.с.-г.н., с.н.с.
Бондаренко Андрій
Сергійович
к.с.-г.н., с.н.с.
Гасанова Ірина
Іванівна
к.с.-г.н., с.н.с.
Грузінов Сергій
Костянтинович
к.с.-г.н., с.н.с.
Солодушко Микола
Миколайович
к.с.-г.н., с.н.с.
Дудка Микола
Іванович
к.с.-г.н., с.н.с.
Бенда Роман
Володимирович
к.с.-г.н., с.н.с.
Явдощенко Микола
Петрович
к.с.-г.н., с.н.с.
Горщар Олена
Анатоліїна
к.с.-г.н., с.н.с.
Гирка Тетяна
Володимирівна
к.с.-г.н., с.н.с.
СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО
Дзюбецький Борис
Володимирович
д.с.-г.н., професор, академік НААН України
Кирпа Микола
Якович
д.с.-г.н., професор
Черчель Владислав
Юрійович
д.с.-г.н., с.н.с.
Боденко Наталія
Анатоліївна
к.с.-г.н., с.н.с.
Клімова Оксана
Євгенівна
к.с.-г.н., с.н.с.
Кулініч Олексій
Олександрович
к.с.-г.н., с.н.с.
Солодушко Віра
Пилипівна
к.с.-г.н., с.н.с.
Яланський Олександр
Володимирович
к.с.-г.н., с.н.с.
Алдошин Анатолій
Васильович
к.с.-г.н., с.н.с.
БІОТЕХНОЛОГІЯ
Сатарова Тетяна
Миколаївна
д.б.н., професор
ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
Шевченко Михайло
Семенович
д.с.-г.н., професор
Якунін Олексій
Панасович
д.с.-г.н., професор
Артеменко Сергій
Федорович
к.с.-г.н., с.н.с.
Десятник Лідія
Модестовна
к.с.-г.н., с.н.с.
Ярошенко Сергій
Семенович
к.с.-г.н., с.н.с.
Льоринец Федір
Анатолійович
к.с.-г.н., с.н.с.
Чабан Володимир
Ілліч
к.с.-г.н., с.н.с., доцент