ГоловнаОсвітній процесНормативно-правова база ДУ ІЗК НААН

Нормативно-правова база ДУ ІЗК НААН

Стратегія розвитку Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України на період 2020-2025 рр.

Кодекс академічної доброчесності Державної установи Інститут зернових культур НААН України

Положення про заходи щодо запобігання корупції в Державній установі Інститут зернових культур

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Державній установі Інститут зернових культур

Положення про запобігання академічному плагіату в ДУ Інститут зернових культур НААН України

Положення про раду молодих вчених Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Положення про репозитарій Державної установи Інститут зернових культур НААН України

Державний контракт на підготовку наукових кадрів через аспірантуру

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ДУ Інститут зернових культур НААН України

Правила прийому в аспірантуру НААН України при Державної установі Інститут зернових культур для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 «Агрономія» у 2020 році

Правила прийому до докторантури Державної установі Інститут зернових культур для здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 201 «Агрономія» у 2020 році

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України за спеціальністю 201 – «Агрономія»

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в аспірантурі та докторантурі ДУ Інститут зернових культур НААН України

Положення про навчально-методичний комплекс навчальних дисциплін за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України за спеціальністю 201 – «Агрономія»

Положення про силабус навчальної дисципліни при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ДУ Інститут зернових культур НААН України

Положення про порядок організації інклюзивного навчання в аспірантурі ДУ Інститут зернових культур

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ДУ Інститут зернових культур НААН України

Угода щодо академічної мобільності

Регламент формування затвердження перегляду і закриття освітньо-наукової програми