ГоловнаОсвітній процесСилабуси вибіркових дисциплін, що формують фахові компетентності за напрямами

Силабуси вибіркових дисциплін, що формують фахові компетентності за напрямами

1. Біотехнологія, селекція і насінництво

Дисципліна 1.1 «Клітино-інженерні та молекулярно-генетичні біотехнології сільськогосподарських рослин»
Дисципліна 1.2 «Адаптивна селекція зернових сільськогосподарських культур»
Дисципліна 1.3 «Сучасні технології та нормативно-правова база насінництва»

2. Загальне землеробство

Дисципліна 2.1 «Адаптивне землеробство в умовах трансформації агросистем»
Дисципліна 2.2 «Смарт-методи управління родючістю ґрунтів»
Дисципліна 2.3 «Регулювання шкодочинності бур’янів в біотехногенних системах»

3. Рослинництво

Дисципліна 3.1 «Агротехнологічні принципи підвищення продуктивності кукурудзи й сорго»
Дисципліна 3.2 «Агробіологічні особливості формування врожайності зернобобових культур»
Дисципліна 3.3 «Агроекологічні заходи вирощування зернових колосових культур»