ГоловнаОсвітній процесПорядок вибору аспірантом вибіркових навчальних дисциплін

ПОРЯДОК ВИБОРУ АСПІРАНТОМ
ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Процес вибору вибіркових дисциплін здійснюється відповідно до п. 6 Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України за спеціальністю 201 – Агрономія:

http://www.institut-zerna.com/education/docs/organiz_osvit_protces.pdf

Порядок обрання вибіркових дисциплін:

  1. Порядок забезпечення вибору навчальних дисциплін в межах освітньо-наукової програми та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄKTC, здійснюється за безпосереднім вибором аспірантом вибіркових навчальних дисциплін.
  2. Вибіркові дисципліни є обов’язковою складовою індивідуального навчального плану аспіранта.
  3. Впродовж місяцю після зарахування до аспірантури аспіранти, за погодженням з науковим керівником, вносять обрані дисципліни до вибіркової частини індивідуального навчального плану.
  4. Відділ аспірантури узагальнює інформацію про вибір аспірантами навчальних дисциплін. Ця інформація є підставою для включення обраних дисциплін до навчального навантаження.

З метою реалізації права аспірантів на вибір навчальних дисциплін, на сайті інституту розміщено силабуси вибіркових дисциплін з анотаціями та навчально-методичним комплексом до них:

http://www.institut-zerna.com/education/silabus_fahcompetentions.htm